Sveriges Television

About SVT Språkplay in English and Swedish

Uppdaterad


Watch TV with interactive subtitles to learn more Swedish.

About SVT Språkplay in English

SVT Språkplay is a free app for everyone in Sweden who wants to learn more Swedish – and watch TV at the same time.

The app features “Nyheter på lätt svenska” (News in simplified Swedish) and many other SVT programs with interactive subtitles offering language support from Swedish to 18 languages.

There are exercises to each program adapted to the language level of each user. The app recommends a number of titles, but it is also possible to explore the various program categories independently.

SVT Språkplay today offers language support to English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian, Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian, Somali, Azeri, Ahmaric, Tigrinya and Pashto.

Download the app for iOS (iPhone/iPad) here: https://appsto.re/se/nb5web.i

Download the app for Android here: http://bit.ly/2qdRW06

Please note that SVT Språkplay is only available in Sweden, due to rights.


Om SVT Språkplay på svenska

SVT Språkplay är en gratis app för alla i Sverige som vill lära sig mer svenska – och titta på tv samtidigt. Appen erbjuder Nyheter på lätt svenska och många andra av SVT:s program med interaktiva undertexter med språkstöd från svenska till 18 språk.

Till varje program finns dessutom övningar, anpassade till användarens kunskapsnivå. Appen rekommenderar varje vecka ett antal titlar, men det går också att utforska de olika programkategorierna på egen hand.

SVT Språkplay ger idag språkstöd till engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja och pashto.

Ladda ned appen för iOS (iPhone/iPad) här: https://appsto.re/se/nb5web.i

Ladda ned appen för Android här: http://bit.ly/2qdRW06

OBS! Appen SVT Språkplay är enbart tillgänglig i Sverige på grund av rättighetsbegränsningar.