SVT

Agenda och partiledardebatter

UppdateradAgendas partiledardebatter hålls efter att regeringen presenterat sin vår- respektive höstbudget och oppositionen sina skuggbudgetar. Partiledardebatterna brukar äga rum i maj och oktober och våra sändningsdatum släpps cirka en månad innan.

Hur har ni tänkt kring placeringen i studion?

Agendas partiledardebatter hålls med anledning av att regeringen lagt fram sitt budgetförslag och oppositionspartierna sina motförslag i form av ekonomiska motioner. Det är vid detta tillfälle det kommer ny politik från alla partier i riksdagen.

För att tydliggöra för tittarna vilka partier som står bakom vilken politik placeras de partier som stöder regeringens budget bredvid varandra och de partier som presenterar motförslag bredvid varandra. Detta är en princip Agenda haft sedan länge.

Vår tumregel kring i vilken ordning partierna på respektive sida står är att regeringspartierna står bredvid varandra och samarbetspartierna därefter, allt i storleksordning utifrån resultatet i senaste riksdagsvalet från vänster till höger. 

På oppositionssidan står partierna i storleksordning, från höger till vänster, såvida inte några partier lägger fram ett gemensamt svar på regeringens budget - då placeras de bredvid varandra och bryter storleksordningen eftersom vi då i bild behöver tydliggöra att de samarbetar om ett budgetförslag.

Vilka ämnen kommer med i debatten?

Vad gäller ämnena väljs de ut av Agendas redaktion, men vi tar hänsyn till vilka frågor som väljarna tycker är viktigast just nu, något som mäts av olika opinionsinstitut kontinuerligt. Dessutom väger vi in den allmänpolitiska debatten som förs när debatten hålls. Vi tvingas tyvärr alltid välja bort viktiga ämnen eftersom vi har en begränsad tid.

Hur fördelar ni ordet i debatten?

Vi försöker fördela tiden rättvist över hela debatten. Målet är att tydliggöra partiernas ståndpunkter och att alla partiledare ska få föra fram sina bästa argument i de valda ämnena, men vi tar också hänsyn till att partiledare som får mycket kritik från motståndare ska få möjlighet att replikera. I ett längre perspektiv har vi inte sett några större skillnader i debattid mellan partierna.

Relaterat

Intervjuteknik i nyheterna