Sveriges Television

Ang SVT Nyheters direktsändning om partisympatiundersökningen

Uppdaterad

Vi har fått frågor angående ett kort klipp som sprids ur vår direktsändning om SCB:s stora partisympatiundersökning.

Se hela sändningen här.

I vår sändning har vi intervjuat företrädare för samtliga partier om resultatet av undersökningen. Sverigedemokraterna har gått kraftigt framåt och Miljöpartiets partisekreterare får därför en fråga om hur hon ser på SD:s uppgång. 

Hon svarar "...det är väldigt beklagligt" och får då följdfrågan vad MP kan göra för att hindra den utvecklingen. 

Det är vanlig journalistisk metod att ställa frågor om det som sticker ut i en undersökning. Det betyder inte att SVT tar ställning åt något håll, utan det är Miljöpartiet som kallar utvecklingen för "beklaglig". Vi intervjuade även företrädare för Sverigedemokraterna i samma sändning.

/Michael Kucera, nyhetschef online