Sveriges Television

Angående inslag om ECT-behandling

Uppdaterad

SVT Örebro har gjort reportage om elektrokonvulsiv behandling, ECT. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/trots-riktlinjerna-region-orebro-i-botten-nar-det-galler-elbehandling

Behandlingen används inom psykiatrisk vård som ett behandlingsalternativ vid allvarliga och ibland livshotande sjukdomstillstånd. 

SVT är tydligt med att det är Socialstyrelsens rekommendationer det handlar om. Vi har inte gått in och granskat rekommendationerna i sig närmare, inte heller tar vi ställning till vilka behandlingsmetoder som fungerar bäst inom psykiatrin.

SVT har i tidigare reportage tagit upp Socialstyrelsen riktlinjer samt negativa effekter i tidigare reportage: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/anna-forlorade-minnet-jag-blev-som-en-zombie

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/socialstyrelsen-fler-ska-behandlas-med-el-chock


För dig som vill läsa mer om ECT finns information på vårdguiden 1177: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/?ar=True

Guide taggad med: medicin SVT Nyheter