SVT

Avgifter för SVT:s utbud

Uppdaterad

SVT:s verksamhet finansieras i huvudsak med public service-avgiften. 

SVT tar inte ut några ytterligare avgifter från hushållen eller från de aktörer som vidaresänder vårt utbud. Licensavgiften finansierar även vår avgiftsfria verksamhet på Internet. 

Satellit

SVT sänder över både Canal Digital och Viasat:s satelliter. Eftersom dessa satellitsändningar når utanför Sveriges gränser måste sändningarna vara krypterade. Det betyder att man måste ha ett abonnemang med tillhörande kanalpaket hos någon av dessa satellitbolag. SVT:s kanaler (inklusive HD-kanalerna) ingår i samtliga kanalpaket. Är man endast intresserad av att ta emot SVT:s kanaler kan man kontakta något av bolagens kundtjänster och be om ett så kallat depositionskort för SVT:s kanaler. Detta kort har ingen månadsavgift, men man får deponera en engångsavgift som återbetalas när programkortet returneras. Kortet är bara tillgängligt för hushåll med svensk adress och man får även själv ansvara för inköp av godkänd satellitmottagare samt parabolinstallation. 

Kabel-tv och IPTV

Kabel- och IPTV-bolagen vidaresänder SVT:s kanaler. Deras vidaresändningar baseras på Upphovsrättslagens bestämmelser om vidaresändning. Därutöver finns det bestämmelser i Radio- och tv-lagen om en plikt för bland annat större kabelnät att vidaresända vissa kanaler i sitt utbud (s.k. vidaresändningsplikt eller "must carry"). För närvarande omfattas fyra av SVT:s kanaler av vidaresändningsplikt. Observera att vidaresändningsplikten inte anger i vilken teknisk standard (kvalitet) kanalerna ska vidaresändas. Oavsett om en kanal vidaresänds i kabelnät på grund av vidaresändningsplikt eller om den vidaresänds ändå, finns det inget som hindrar operatören från att ta ut en avgift för vidaresändningen. Detta för att bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av näten. För de kanaler som omfattas av vidaresändningsplikten har Myndigheten för Radio- och TV ett tillsynsansvar, bland annat avseende avgiftens storlek. 

Det är alltså upp till varje operatör att själva avgöra vilken grundavgift man vill ta ut för vidaresändningen via kabel eller IPTV, och om man väljer att ta betalt av varje enskilt hushåll genom till exempel kortavgift, eller om man tar betalt av fastighetsägaren som sedan inkluderar denna kostnad i hyran. Det ska dock understrykas att SVT inte begär eller erhåller någon ersättning från kabel- och IPTV-bolagen för deras vidaresändning av SVT:s kanaler. 

Internet/SVT Play

SVT tjänster och utbud via webben är tillgängliga för alla inom Sveriges gränser utan krav från SVT på särskild ersättning. En del av videomaterialet har vi bara rättigheter att distribuera i Sverige och det materialet är därför geoblockerat. Det innebär att endast användare som befinner sig inom Sveriges gränser kan komma åt materialet. Varje hushåll ansvarar själv för anslutningen, och eventuella trafikavgifter, till Internet. 

Guide taggad med: App Public service SVT Uppdrag