Sveriges Television

Avgifter för SVT:s utbud

Uppdaterad

SVT:s verksamhet finansieras i huvudsak med licensavgifter från de svenska hushållen. 

SVT tar inte ut några ytterligare avgifter från hushållen eller från de aktörer som vidaresänder vårt utbud. Licensavgiften finansierar även vår avgiftsfria verksamhet på Internet. 

Läs gärna mer om Public service.

Hur kommer tv-licensen att se ut i framtiden?
Det är riksdagen som beslutar exakt hur licensavgiften ska utformas. Den så kallade Public service-kommittén har fått i uppdrag av riksdagen att ta fram ett förslag på ny finansiering för public service och de har tagit fram ett förslag där avgiften skulle hamna på skattesedeln.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Helt klart blir det först när förändringen är klubbad i riksdagen. Fram tills dess gäller alltså att var och en som har en tv-mottagare ska betala sin avgift som vanligt.

Här kan du läsa SVT:s vd Hanna Stjärnes kommentar till förslaget.

Licensavgiften hanteras av Radiotjänst, kontakta dem om du vill anmäla/avanmäla tv-innehav eller har synpunkter på administrationen.

Här hittar du Radiotjänsts kundtjänst.

Andra frågor och svar:

Jag har inte tillgång till SVT Play/SVT:s appar - varför ska jag betala samma avgift när jag inte kan ta del av hela utbudet?

SVT har som uppgift att finnas till för alla i Sverige och därför behöver vi anpassa oss till att människor vill ha vårt utbud tillgängligt på olika sätt så att vi når så många som möjligt. Det finns inte olika prisnivåer på tv-licensen utan du betalar samma summa oavsett om du tittar mycket eller lite, om du tittar via "vanlig" tv eller om du mest tittar via SVT Play. Utvecklingen av nya tjänster gör att vi kan göra ytterligare material tillgängligt för vår publik. Utrymmet på SVT Play begränsas inte av sändningstider eller programlängder, så när möjligheten finns vill vi ibland tillhandahålla mer material än vad det finns utrymme för i tv-tablån.

Jag betalar tv-licens men vistas ofta utomlands, varför kan jag inte se alla program på semestern?

Radio- och tv-avgiften betalas av hushåll i Sverige som har en tv-mottagare och då är man med och finansierar radio och tv i allmänhetens tjänst här i Sverige. Avgiften kan inte jämställas med ett abonnemang och kan alltså inte ”tas med” utomlands (däremot får man "ta med" den till t ex ett fritidshus här i Sverige). Fram till april 2017 har SVT World kunnat bistå med särskilda abonnemang till svenskar utomlands, men den verksamheten är nu nedlagd. Det finns ingen skyldighet i sändningstillståndet att tillhandahålla svensk public service utomlands i nuläget.

Många av SVT:s program är dock tillgängliga utomlands idag, oavsett om man betalar tv-avgift eller ej. De program som är tillgängliga utomlands hittar du på nätet på http://www.svtplay.se/program.

Du kan där bocka i en ruta för "kan ses utomlands" så filtreras de programs som är tillgängliga utomlands fram. Dessa kan du se via dator/surfplatta/mobil oavsett var i världen du befinner dig. Anledningen till att inte alla program går att se utomlands är rättigheternas utformning. Vissa format kanske har köpts in för en svensk marknad, andra format kanske är våra egna som eventuellt kommer att säljas vidare till utländska marknader. Vi är noggranna med att våra upphovsinnehavare ska få ersättning för sådant som manus, format, musik osv. 

Här kan du läsa mer om hur rättigheter fungerar.

Satellit

SVT sänder över både Canal Digital och Viasat:s satelliter. Eftersom dessa satellitsändningar når utanför Sveriges gränser måste sändningarna vara krypterade. Det betyder att man måste ha ett abonnemang med tillhörande kanalpaket hos någon av dessa satellitbolag. SVT:s kanaler (inklusive HD-kanalerna) ingår i samtliga kanalpaket. Är man endast intresserad av att ta emot SVT:s kanaler kan man kontakta något av bolagens kundtjänster och be om ett så kallat depositionskort för SVT:s kanaler. Detta kort har ingen månadsavgift, men man får deponera en engångsavgift som återbetalas när programkortet returneras. Kortet är bara tillgängligt för hushåll med svensk adress och man får även själv ansvara för inköp av godkänd satellitmottagare samt parabolinstallation. 

 

Kabel-tv och IPTV

Kabel- och IPTV-bolagen vidaresänder SVT:s kanaler. Deras vidaresändningar baseras på Upphovsrättslagens bestämmelser om vidaresändning. Därutöver finns det bestämmelser i Radio- och tv-lagen om en plikt för bland annat större kabelnät att vidaresända vissa kanaler i sitt utbud (s.k. vidaresändningsplikt eller "must carry"). För närvarande omfattas fyra av SVT:s kanaler av vidaresändningsplikt. Observera att vidaresändningsplikten inte anger i vilken teknisk standard (kvalitet) kanalerna ska vidaresändas. Oavsett om en kanal vidaresänds i kabelnät på grund av vidaresändningsplikt eller om den vidaresänds ändå, finns det inget som hindrar operatören från att ta ut en avgift för vidaresändningen. Detta för att bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av näten. För de kanaler som omfattas av vidaresändningsplikten har Myndigheten för Radio- och TV ett tillsynsansvar, bland annat avseende avgiftens storlek. 

Det är alltså upp till varje operatör att själva avgöra vilken grundavgift man vill ta ut för vidaresändningen via kabel eller IPTV, och om man väljer att ta betalt av varje enskilt hushåll genom till exempel kortavgift, eller om man tar betalt av fastighetsägaren som sedan inkluderar denna kostnad i hyran. Det ska dock understrykas att SVT inte begär eller erhåller någon ersättning från kabel- och IPTV-bolagen för deras vidaresändning av SVT:s kanaler. 

 

Internet/SVT Play

SVT tjänster och utbud via webben är tillgängliga för alla inom Sveriges gränser utan krav från SVT på särskild ersättning. En del av videomaterialet har vi bara rättigheter att distribuera i Sverige och det materialet är därför geoblockerat. Det innebär att endast användare som befinner sig inom Sveriges gränser kan komma åt materialet. Varje hushåll ansvarar själv för anslutningen, och eventuella trafikavgifter, till Internet. 

 

Guide taggad med: App Public service SVT Uppdrag