SVT

Bolibompa Baby

Uppdaterad

Bolibompa Baby är video för våra allra yngsta tittare. Under den här rubriken hittar du visor och lekar anpassade för barn 0–2 år.

Varför har ni gjort detta program? 

Vi vet att småbarnsföräldrar idag använder video som ett verktyg i vardagen. Bland annat för att underhålla och stimulera sina barn. Kanske behöver du en film medan du duschar eller handlar det sista i mataffären? Eller så vill du bara ha en rolig sångstund med ditt barn! Därför har vi tagit fram Bolibompa Baby.

Även mycket små barn tittar på video så därför tycker vi att det är viktigt att vi finns med och erbjuder ett utbud också för de allra minsta barnen.

På vilket sätt är programmen anpassade för barn i den här åldern? 

När vi har tagit fram innehåll för de allra minsta barnen har vi utgått från hur barns utveckling ser ut. Innehållet vi skapat ska svara mot den utvecklingsfas barnen befinner sig i. De barn vi riktar vårt innehåll mot är mellan 7–14 månader gamla.

Till exempel vet vi att barn vid ungefär ett års ålder lär sig objektspermanens, det vill säga att ett föremål som försvinner ur synfältet ändå finns kvar. Det gör att Tittut-leken är jättekul! Då kan barnen skratta på ett annat sätt åt tittut eftersom de vet vad som ska hända. Innan de är 10 månader tittar de koncentrerat och försöker träna på att förstå vad som ska hända. Dom tränar också på att fästa blicken vid olika saker vilket gör att innehållet måste vara tydligt.

Är det skadligt för små barn att titta på tv?

Det finns ingen entydig forskning eller rekommendationer som säger att det skulle vara farligt för små barn att titta på teve. Statens medieråd är en myndighet som arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Statens medieråd gör inga rekommendationer för hur mycket teve små barn ska titta på. Istället har Statens medieråd tagit fram ett material som är tänkt att användas för diskussion om livsstil och medier i BVC:s föräldragrupper.

Hur skapas en video som ska väcka intresse hos våra allra minsta?

Tydligheten har visat sig jätteviktig vid tester. Vi har visat klipp för barn och föräldrar på förskolor och lärt oss att vissa saker är nödvändiga för att en video ska vara intressant för de allra yngsta. Det har gett oss fyra guidande principer:

  • Tydlig färg
  • tydliga rörelser
  • tydliga ljudläggning
  • tydligt ansikte.

Vi försöker låta all video vi producerar till Bolibompa Baby styras av de fyra principerna. Vi har också sett att föräldrar gärna tidsbegränsar sina små barns tittande. Därför sätter vi ihop tydligt märkta spellistor på mellan 5 och 15 minuter med blandade Bolibompa Baby-klipp.

Hoppas du och ditt barn gillar Bolibompa Baby och tveka inte att höra av dig med frågor eller feedback!

Varför lägger ni ut ert innehåll på Youtube? Innebär inte det att ni förser Youtube med gratis innehåll?

Ni föräldrar till små barn söker efter innehåll till sina barn på Youtube. Därför tycker vi att det är viktigt att vi finns där föräldrar letar efter innehåll. Samma innehåll som ligger på Youtube finns på SVT Play och på Barnplay. Målet är att få småbarnsföräldrarna att hitta vårt innehåll på våra egna plattformar som är trygga och anpassade för barn. Först måste föräldrarna hitta oss och då är det viktigt att vi finns där de letar efter innehåll.

Guide taggad med: Barn Familj Program