Sveriges Television

"Det är för mycket rapportering om USA!"

Uppdaterad

Det är flera tittare som har hört av sig och klagat på att vi har för mycket nyheter om USA. 

Just nu händer det mycket i USA och det som händer där påverkar en stor del av övriga världen. Vi märker också att vår publik följer den politiska utvecklingen där med stort intresse.

Oavsett vad man tycker om det så har Sverige nära kulturella band till USA, vi känner oss helt enkelt nära det landet, trots att det ligger långt bort. Men med det sagt så ska vi naturligtvis sträva efter en mångfald i nyheterna och inte låta annat hamna i skymundan. Vår nyhetsbevakning ska inte styras av sådant som vår publik redan är intresserad av utan också erbjuda nya insikter och perspektiv. Från många olika länder. Det finns t.ex. en uttalad ambition att utöka bevakningen av våra nordiska grannländer. 

Ibland styrs innehållet i nyheterna av rent krassa saker som tillgången på bilder från olika platser i världen. När något händer i USA så har vi ofta väldigt god tillgång på bra och nya bilder från katastrofen, vilket kanske inte är fallet när något sker i Bangladesh. 

Nu har det handlat intensivt om USA de senaste dagarna med anledning av mellanårsvalet. Tidigare i höst rapporterade vi intensivt om presidentvalet i Brasilien, säkert kommer andra länder att hamna i fokus framöver beroende på vad som händer i vår omvärld. 

/Karin Airaksinen, SVT Publikdialog