Sveriges Television

Det här är SVT på 5 minuter

Uppdaterad

SVT:s mål är att erbjuda ett utbud som engagerar, underhåller och berikar - för alla åldrar och intressen. Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. 


Läs gärna mer om SVT:s verksamhet på vår hemsida.


SVT1 är Sveriges mest uppskattade kanal och SVT är det tv-bolag som har högst förtroende hos svenska folket. Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och den finansieras via tv-avgiften

SVT speglar och finns i hela landet. Vi finns på 34 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. I våra program ska hela Sverige synas och höras. Under 2015 sändes 22 884 timmar i SVT:s kanaler.

SVT har flera kanaler och tjänster både i tv och på webben.

Här kan du läsa om våra kanaler:

  • SVT1 är till för alla i Sverige och är en naturlig del av din vardag. Här hittar du svensk fiktion, skratt, berättelser och gemensamma upplevelser, men också Sveriges största nyhetsprogram, samhällsgranskning och debatt.
  • SVT2 har en demokratisk kompass om samhället vi lever i. Här finns initierade och folkbildande program för dig som är vetgirig och vill öppna dina sinnen. Kanalen speglar mångfalden i hela Sverige och befolkningen, och tar världen till Sverige.
  • Barnkanalen är Sveriges roligaste och mest spännande plats för 3-15-åringar och småbarnsföräldrar. Om du vill ha roligt, spela spel, lära dig nya saker eller vill se något spännande så finns Barnkanalen på alla plattformar. 
  • SVT24 Program som sänts i SVT1, SVT2 och SVT Play kan du se i SVT24 vid flera tillfällen   och på sändningstider som kanske passar dig bättre. SVT24 tar över när Barnkanalen slutat sända på kvällarna.
  • Programmen i Kunskapskanalen fördjupar och utforskar. Du får kunskap och förståelse om vår samtid och människorna i den, genom program som lyfter historiska skeenden och tydliggör sambanden mellan då och nu. Kunskapskanalen är ett samarbete mellan SVT och UR.

Läs gärna mer om våra kanaler och tjänster.


SVT är ditt och vi gör program för alla i Sverige

Det är du som via radio- och tv-avgiften betalar för att vi ska finnas. Vi gör program om alla och för alla i Sverige. För tv-avgiften får du program som är oberoende, opartiska och sakliga. I Sverige är det bara public service som har det uppdraget. 

Vårt uppdrag är inte att tjäna pengar. Vi behöver inte göra program som lockar annonsörer. Det ger oss en frihet och ett ansvar. 

Ett oberoende medieföretag i din tjänst

SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. 

  •  SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer. 
  • SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund. 
  •  SVT speglar och finns i hela landet. 
  •  SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet. 
  •  SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker du inte att vi är det kan du skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv. 

Så styrs public service

Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar. 

SVT har utöver det även ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller till och med sista december 2019. 

SVT:s sändningstillstånd säger att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda". 

Anslagsvillkor utfärdas årligen. Där regleras organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet som syftar till att utveckla och stödja tv-verksamheten, exempelvis webben. 

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren. 

SVT ägs av en stiftelse

SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Eftersom du betalar för public service via radio- och tv-avgiften så ser vi dig och alla andra som de verkliga ägarna. 

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende. 

Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT och den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Stiftelsen utser ordförande och samtliga ledamöter i SVT:s styrelse, med undantag för arbetstagarledamöterna. Styrelsen ansvarar dessutom för företagets bolagsordning. 

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...". 

Läs mer om Förvaltningsstiftelsen.

SVT:s policys

Här finns våra policys i pdf-form 

 

Är du nyfiken på SVT?! Upptäck SVT:s alla kanaler och appar.