SVT

Så arbetar SVT med faktagranskning och saklighet

Uppdaterad

I SVT:s sändningstillstånd anges att Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen.

Kravet på saklighet består av tre delar:

  1. Uppgifterna ska vara sanna, faktakontrollen är avgörande.
  2. Uppgifterna ska vara relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga.
  3. SVT ska sända en rättelse om en felaktig uppgift förekommit i ett program. Observera att kravet också gäller det som visas i bild!

Här kan du läsa mer om hur SVT Nyheter jobbar.

Här kan du läsa om vår granskande redaktion Uppdrag Granskning och dess särskilda riktlinjer.

Innan vi för vidare någon annans material ska vi kontrollera sakligheten i materialet. Vi ska även vara transparenta så att vi anger varifrån uppgifterna kommer om det inte är vi själva som tagit fram dem. 

När det gäller våra inköpta program gör inköparna en bedömning av vilken typ av faktagranskning som behövs. Vid behov skickas manus eller ibland hela filmer till akademiska experter för kontroll av fakta.

Skulle du ha uppgifter som tyder på att något vi sänt är felaktigt, vill vi gärna veta!

Mejla oss på kontakt@svt.se och ange så exakt som möjligt vad du menar blivit fel, så ska vi se till att frågan når rätt person. 

Läs mer om kravet på opartiskhet.

Om du tycker att vi har brutit mot bestämmelserna om opartiskhet eller saklighet, kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden.