Sveriges Television

Får man använda svordomar i SVT?

Uppdaterad

En massa personer vid en demonstration. På en skylt står det "nu djävlar".

Det är inte förbjudet att svära i SVT, men alla medarbetare uppmanas att vara återhållsamma med svordomar.

Generellt har svärandet ökat i samhället under senare år. Det är vanligare att svära och många unga människor uppfattar inte vissa ord som svordomar, utan betraktar dem mer allmänt som förstärkningsord som används liknande som "jätte-" eller "väldigt".

Den här utvecklingen får till följd att svordomar blivit vanligare också i radio och tv, kanske mest i nöjesprogram, ungdomsprogram, sportsändningar och debattprogram.

Hur ser SVT:s svordomspolicy ut?

SVT:s grundläggande inställning är att språket ska vara så fritt från störningar som möjligt. Men det finns en svordomspolicy som är gemensam för public service (SVT, Sveriges radio och UR). Vår svordomspolicy omfattar våra medarbetare (exempelvis programledare, journalister med mera) är att man ska vara återhållsam. Språkbruket hos gäster kan vi inte påverka. De är med i programmen på grund av sina expertkunskaper och/eller sin personlighet.

Se mer

Så arbetar SVT med Språkvård

Guide taggad med: Policy svärord svordomar SVT