Sveriges Television

Får man göra reklam i SVT?

Uppdaterad

Foto: Bertil S-son Åberg

Nej, man får inte göra reklam i SVT. Men logotyper och sponsring kan förekomma i vår kanal.

Vad är reklam?

Reklam finns i tv och radio, på nätet, i datorspel, tidningar och filmer men inte hos public service-företagen. Reklam skulle innebära att SVT fått betalt för att visa upp en viss produkt eller en viss logotyp i vår sändning, och detta förekommer inte.

Vad är otillbörligt gynnande?

Regeln om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen och gäller alltså inte bara SVT, SR och UR utan också exempelvis TV4. Den lyder:

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får:

  • uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag
  • eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

Men specifika varor/tjänster, logotyper och varumärken syns i SVT. Varför?

Det finns två anledningar. Den ena anledningen kan vara när vi inte styr över miljön vi befinner oss i. Många av våra reportage eller program utspelar sig i verkligheten och där finns logotyper och varumärken som vi inte kan styra över. Det som är av vikt är att vi inte får visa upp dessa på ett sätt som otillbörligt gynnar företaget i fråga. I våra egna miljöer ställs högre krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper.

Den andra anledningen är en visning av logotypen som är motiverad. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse om det har ett informationsvärde, exempelvis berätta om ett företag i ett reportage. Det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet.

Hur kan SVT sända sponsrade program?

SVT har enligt sändningstillståndet rätt att sponsra 20 evenemang per år, 19 av dom är sportevenemang.

Det är viktigt att SVT har möjlighet att erbjuda sponsring eftersom vissa stora sporträttigheter kräver detta. Skulle sponsring inte vara tillåtet skulle SVT inte ha möjlighet att köpa vissa stora sporträttigheter som till exempel fotbolls-VM.

År 2019 var intäkten 46,7 miljoner kronor för sponsring. Det är en högre summa än de senaste fem åren, men det beror på att vi har sänt flera stora mästerskap. 

Hur kan spelbolag sponsra vissa program i SVT?

Det är inte något nytt att SVT tillåter sponsring från spelbolag. Vi har tidigare haft sändningar som sponsrats av bolag som varit godkända enligt svensk lag och haft tillstånd att bedriva spel i Sverige av Lotteriinspektionen (t ex Svenska Spel, ATG och Svenska Postkodlotteriet).

Sedan den första januari 2019 gäller den nya spellagen, som innebär att spelbolag som vill verka i Sverige måste ansöka om licens. SVT har valt att behålla samma policy, dvs tillåta sponsring från spelbolag under förutsättning att de har licens och uppfyller vissa kriterier.

Även om det nu är tillåtet enligt lag har SVT beslutat att ett evenemang maximalt kan ha fem sponsorer och av dessa kan endast ett vara ett spelbolag.

Från och med 2020 kommer spelbolag inte kunna sponsra Melodifestivalen. När det kommer till sport har vi i dag redan en restriktiv hållning och kommer arbeta vidare med denna fråga. Men det går inte att utesluta att spelbolag kommer sponsra sportevenemang då vi på SVT inte alltid råder över vilka som sponsrar de olika evenemangen.

Mer om detta kan du läsa om på SVT:s blogg.

Varför får ni tipsa om till exempel vin i era matlagningsprogram? 

Ibland ger någon redaktion mat- och dryckestips inför helgen. Fokus ligger då på kombinationen av mat och dryck och våra mat- och vinskribenter tipsar om ett brett urval av olika måltidsdrycker. För den som inte önskar alkohol, så finns alltid ett antal alkoholfria dryckesalternativ.

Det kan visserligen innebära ett kommersiellt gynnande, men när det är flera olika alternativ som föreslås samtidigt anses gynnandet inte vara otillbörligt eftersom informations- och underhållningsvärdet i detta fall väger tyngre.

Självklart följer vi de regler som gäller och den här frågan har redan avgjorts av Granskningsnämnden, som anser att exempelvis Gomorron Sveriges presentation av mat och dryck inte strider mot några bestämmelser. Beslutet finns att läsa här.

Hur gör jag ifall jag vill anmäla SVT för otillbörligt gynnande?

Om du någonstans ser att vi visar ett varumärke på ett sätt du uppfattar som otillbörligt gynnande är du välkommen att anmäla det till Granskningsnämnden för prövning.

Får SVT:s medarbetare medverka i reklam?

För samtliga SVT-medarbetare gäller att man inte får utnyttja sin roll på SVT i kommersiella sammanhang eller i andra sammanhang som kan sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende i fråga. Därför är huvudregeln i SVT:s medarbetarpolicy att SVT-medarbetare inte ska medverka i reklam eller säljfrämjande aktiviteter för andra. Särskilt viktig är principen för de medarbetare som kan betraktas som företrädare för SVT, till exempel programledare.

Det är dock inte så att alla som medverkar i SVT också bedöms företräda SVT. Personer som tillfälligt medverkar i fristående roller, exempelvis som gäster i ett program, omfattas inte av denna medarbetarpolicy. Skådespelare i dramaserier betraktas inte heller som företrädare för SVT. Personer som har tillfälliga uppdrag för SVT som exempelvis programledare eller återkommande experter får som huvudregel inte, under den period de medverkar hos oss, samtidigt göra reklam. Det kan ibland göras undantag om det gäller personer som sedan tidigare är etablerade i en annan yrkesroll, till exempel artister, men då bara för aktiviteter som är kopplade till den ordinarie yrkesrollen. Det kan också vara möjligt att personer som tidigare medverkat i reklam senare i sin karriär hamnar på positioner där de företräder SVT.

Relaterat

Hur SVT resonerar kring kommersiella varumärken

Hur SVT resonerar kring logotyper

Vad kostar ett program?

Guide taggad med: Företaget SVT Public service