Sveriges Television

Får man göra reklam i SVT?

Uppdaterad

Foto: Bertil S-son Åberg 

Nej, man får inte göra reklam i SVT. Men logotyper och sponsring kan förekomma i vår kanal.

Vad är reklam?

Reklam finns i tv och radio, på nätet, i datorspel, tidningar och filmer men inte hos public service-företagen. Reklam skulle innebära att SVT fått betalt för att visa upp en viss produkt eller en viss logotyp i vår sändning, och detta förekommer inte.

Vad är otillbörligt gynnande?

Regeln om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen och gäller alltså inte bara SVT, SR och UR utan också exempelvis TV4. Den lyder:

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får:

  • uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag
  • eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

Men logotyper syns i SVT. Varför?

Det finns två anledningar. En anledning är när vi inte styr över miljön vi befinner oss i. Våra nyheter och många av våra program utspelar sig dock i verkligheten - och där finns logotyper och varumärken. Vi får inte visa upp dessa på ett sätt som otillbörligt gynnar företaget i fråga. I våra miljöer ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper jämfört med en miljö SVT inte har kontroll över (till exempel vid direktsända sportevenemang).

Det andra anledningen är en visning av logotypen som är motiverad. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse om det har ett informationsvärde (till exempel ett nyhetsinslag/en konsumentgranskning/modetips eller liknande) – det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet. Det är en avgörande skillnad.

Hur kan SVT sända sponsrade program?

I samband med vissa sportsändningar kan och får SVT visa sponsorskyltar före och efter programmen, allt i enlighet med Sändningstillståndet (beslutat i Sveriges riksdag).

Sponsorskyltarna ger SVT en intäkt, tänkt att ge SVT bättre ekonomiska förutsättningar att kunna köpa in rättigheter att visa sportevenemang för den breda tv-publiken.

Det är ett inskrivet villkor i vårt sändningstillstånd, något som vi redovisar och framförallt något som möjliggör att vi kan sända de här evenemangen.

Det har under de senaste åren rört sig om 30 miljoner kronor per år och max 20 evenemang årligen.

Hur kan SVT sända casinosponsring?

Det är inte något nytt att SVT tillåter sponsring från spelbolag. Vi har tidigare haft sändningar som sponsrats av bolag som varit godkända enligt svensk lag och haft tillstånd att bedriva spel i Sverige av Lotteriinspektionen (t ex Svenska Spel, ATG och Svenska Postkodlotteriet).

Sedan den första januari 2019 gäller den nya spellagen, som innebär att spelbolag som vill verka i Sverige måste ansöka om licens. SVT har valt att behålla samma policy, dvs tillåta sponsring från spelbolag under förutsättning att de har licens och uppfyller vissa kriterier.

Även om det nu är tillåtet enligt lag har SVT beslutat att ett evenemang maximalt kan ha fem sponsorer och av dessa kan endast ett vara ett spelbolag.

Vi kommer att följa utfallet av den nya lagen noga och utvärdera vår hållning i slutet på 2019.

Varför får ni tipsa om till exempel vin i era matlagningsprogram? 

Ibland ger någon redaktion mat- och dryckestips inför helgen. Fokus ligger då på kombinationen av mat och dryck och våra mat- och vinskribenter tipsar om ett brett urval av olika måltidsdrycker. För den som inte önskar alkohol, så finns alltid ett antal alkoholfria dryckesalternativ.

Det kan visserligen innebära ett kommersiellt gynnande, men när det är flera olika alternativ som föreslås samtidigt anses gynnandet inte vara otillbörligt eftersom informations- och underhållningsvärdet i detta fall väger tyngre.

Självklart följer vi de regler som gäller och den här frågan har redan avgjorts av Granskningsnämnden, som anser att exempelvis Gomorron Sveriges presentation av mat och dryck inte strider mot några bestämmelser. Beslutet finns att läsa här.

Hur gör jag ifall jag vill anmäla SVT för otillbörligt gynnande?

Om du någonstans ser att vi visar ett varumärke på ett sätt du uppfattar som otillbörligt gynnande är du välkommen att anmäla det till Granskningsnämnden för prövning.

Relaterat

Hur SVT resonerar kring kommersiella varumärken

Hur SVT resonerar kring logotyper

Vad kostar ett program?