Får man göra reklam i SVT?

Uppdaterad

Nej, man får inte göra reklam i SVT.


Reklam finns i tv och radio, på nätet, i datorspel, tidningar och filmer men inte i public service företagen. Våra nyheter och många av våra program utspelar sig dock i verkligheten - och där finns logotyper och varumärken. Vi får inte visa upp dessa på ett sätt som otillbörligt gynnar företaget i fråga. Regeln om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen och gäller alltså inte bara SVT, SR och UR utan också exempelvis TV4. Den lyder:

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag,
 2. eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.


Vad gäller egentligen för kommersiella varumärken i SVT-program?

Paragrafen om otillbörligt kommersiellt gynnande finns i radio- och TV-lagen och lyder: ”Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får:

 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller
 2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.”

Kopplat till den här regeln finns en rad praxis till följd av beslut i Granskningsnämnden (GRN) för radio och tv. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse – det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet. Det är en avgörande skillnad.

En annan viktig grund är huruvida det är en miljö som SVT helt råder över – då ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper jämfört med en miljö SVT inte har kontroll över.

Det här är två exempel på förutsättningar som konkret betyder att ibland kan logotyper visas i bild – ibland inte. Det är inte inkonsekvens utan olika förutsättningar.

Samtidigt är bedömningarna många och inte alltid enkla. Praxis från GRN täcker mycket men inte allt.

Läs mer om hur SVT resonerar kring kommersiella varumärken.


Varför är loggor ok i ett sammanhang men inte i ett annat?

Till att börja med är det värt att poängtera: SVT får gynna kommersiella intressen. Det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet. 

En grund är praxis som säger ”att ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av ett informations- och/eller underhållningsintresse. Ju mindre informations- och/eller underhållningsintresse som föreligger, desto mindre är det gynnande (grad av fokusering) som kan tillåtas. Omvänt gäller att en högre grad av fokusering och därmed gynnande kan tillåtas om informations- och/eller underhållningsintresset är betydande.”

Dels ska alltså informations- och/eller underhållningsintresset bedömas – dels graden av gynnande. När det gäller det sistnämnda kommer här en liten checklista på området:

 1.  Är programmet/inslaget inspelat under förhållanden som SVT råder över?
 2.  Exponeras en logotyp/varumärke?
 3. Är logotypen stor?
 4. Är fokuseringen på en enskild logotyp/vara/tjänst?
 5. Exponeras logotypen under lång tid?
 6. Uppmuntrar programmet/inslaget till inköp/hyra av varor/tjänster?
 7. Innehåller programmet/inslaget andra säljfrämjande inslag?
 8. Förekommer positiva omdömen om varan/tjänsten?
 9. Finns det uppgifter om pris?
 10. Finns det uppgifter om inköpsställe/webb-adresser?

Något förenklat kan det sammanfattas i att ju fler JA på dessa tio frågor - desto större risk att gynnandet är otillbörligt.

Läs mer om hur SVT resonerar kring logotyper.


Hur gör jag ifall jag vill anmäla SVT för tillbörligt gynnande?

Om du någonstans ser att vi visar ett varumärket på ett sätt du uppfattar som otillbörligt gynnande är du välkommen att anmäla det till Granskningsnämnden för prövning