Sveriges Television

Får man göra reklam i SVT?

Uppdaterad

Nej, man får inte göra reklam i SVT.


Reklam finns i tv och radio, på nätet, i datorspel, tidningar och filmer men inte hos public service-företagen. Reklam skulle innebära att SVT fått betalt för att visa upp en viss produkt eller en viss logotyp i vår sändning, och detta förekommer inte. 

Våra nyheter och många av våra program utspelar sig dock i verkligheten - och där finns logotyper och varumärken. Vi får inte visa upp dessa på ett sätt som otillbörligt gynnar företaget i fråga. Regeln om otillbörligt gynnande finns i radio- och tv-lagen och gäller alltså inte bara SVT, SR och UR utan också exempelvis TV4. Den lyder:

Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag
  eller
 2. eller framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

Kopplat till den här regeln finns en rad praxis till följd av beslut i Granskningsnämnden (GRN) för radio och tv. En grund är att ”ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av informations- eller underhållningsintresse”. Det är alltså fullt möjligt för SVT att gynna ett kommersiellt intresse om det har ett informationsvärde (t ex ett nyhetsinslag/en konsumentgranskning/modetips eller liknande) – det är det otillbörliga gynnandet som inte är tillåtet. Det är en avgörande skillnad.

En annan viktig grund för bedömning är huruvida det handlar om en miljö som SVT helt råder över – då ställs särskilda krav på restriktivitet med exponering av varumärken eller logotyper jämfört med en miljö SVT inte har kontroll över (t ex vid direktsända sportevenemang).

Det här är två exempel på förutsättningar som konkret betyder att ibland kan logotyper visas i bild – ibland inte. 

Bedömningarna är många och inte alltid enkla. Praxis från GRN täcker mycket men inte allt.

Läs mer om hur SVT resonerar kring kommersiella varumärken.


Vad betyder informations- och eller/underhållningsintresse?

En grund är praxis som säger ”att ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av ett informations- och/eller underhållningsintresse. Ju mindre informations- och/eller underhållningsintresse som föreligger, desto mindre är det gynnande (grad av fokusering) som kan tillåtas. Omvänt gäller att en högre grad av fokusering och därmed gynnande kan tillåtas om informations- och/eller underhållningsintresset är betydande.”

Dels ska alltså informations- och/eller underhållningsintresset bedömas – dels graden av gynnande. När det gäller det sistnämnda kommer här en liten checklista på området:

 1.  Är programmet/inslaget inspelat under förhållanden som SVT råder över?
 2.  Exponeras en logotyp/varumärke?
 3. Är logotypen stor?
 4. Är fokuseringen på en enskild logotyp/vara/tjänst?
 5. Exponeras logotypen under lång tid?
 6. Uppmuntrar programmet/inslaget till inköp/hyra av varor/tjänster?
 7. Innehåller programmet/inslaget andra säljfrämjande inslag?
 8. Förekommer positiva omdömen om varan/tjänsten?
 9. Finns det uppgifter om pris?
 10. Finns det uppgifter om inköpsställe/webb-adresser?

Något förenklat kan det sammanfattas i att ju fler JA på dessa tio frågor - desto större risk att gynnandet är otillbörligt.

Läs mer om hur SVT resonerar kring logotyper.

Varför får ni tipsa om till exempel vin i era matlagningsprogram? 

Ibland ger någon redaktion mat- och dryckestips inför helgen. Fokus ligger då på kombinationen av mat och dryck och våra mat- och vinskribenter tipsar om ett brett urval av olika måltidsdrycker. För den som inte önskar alkohol, så finns alltid ett antal alkoholfria dryckesalternativ.

När vår mat- och vinskribent ger tips om dryck till maten nämns alltid FLERA olika alternativ. Det kan visserligen innebära ett kommersiellt gynnande, men när det är flera olika alternativ som föreslås samtidigt anses gynnandet inte vara otillbörligt eftersom informations- och underhållningsvärdet i detta fall väger tyngre.

Självklart följer vi de regler som gäller och den här frågan har redan avgjorts av Granskningsnämnden, som anser att exempelvis Gomorron Sveriges presentation av mat och dryck inte strider mot några bestämmelser. Beslutet finns att läsa här: http://www.radioochtv.se/casedecisions/207587.pdf

Hur gör jag ifall jag vill anmäla SVT för otillbörligt gynnande?

Om du någonstans ser att vi visar ett varumärket på ett sätt du uppfattar som otillbörligt gynnande är du välkommen att anmäla det till Granskningsnämnden för prövning