SVT

Får SVT:s personal ha politiska åsikter?

Uppdaterad

SVT har i uppdrag att driva verksamheten med oberoende och stark integritet och programmen ska vara opartiska och sakliga. Det betyder inte att våra medarbetare inte får ha politiska åsikter utan att publiken ska kunna kräva att vår rapportering och våra program är opartiska och sakliga.

Om en medarbetare väljer att offentligt berätta om sina politiska åsikter kan det påverka vilka arbetsuppgifter den medarbetaren får. En viktig princip är att man inte i programverksamheten får bevaka eller göra program om partipolitiska och andra kontroversiella frågor som man själv har uttryckt en åsikt kring. 

Det här gäller alla som kan påverka programinnehållet, till exempel programledare, reportrar, redaktörer och inslagsproducenter.