Sveriges Television

Frågor om SVT:s klimatbevakning

Uppdaterad

Många har kontaktat SVT och begärt att vi ska ha en utökad nyhetsrapportering om klimatfrågor, att vi ska se till att "utbilda" vår publik mer i klimatfrågor. 

SVT Nyheter har stort genomslag och spelar en viktig roll för att ge Sveriges invånare pålitlig information. Klimatförändringar har funnits under lång tid, och precis som när det gäller andra stora skeenden kan de ibland hamna i skymundan av dagsaktuella händelser. Men vi berättar i våra nyheter både om rena nyhetshändelser kopplade till klimatet så som möten, avtal och naturkatastrofer och vi försöker även förklara mer komplexa skeenden över tid. 

Vi kommer att göra en stor klimatsatsning kring klimatmötet i Katowice. Under sommarens bevakning av skogsbränderna handlade mycket journalistik om klimatförändringar och vi ser ett stort intresse från vår publik. 

Det här innebär att vi största sannolikhet kommer att ha många nyheter som rör klimatet framöver. Vi har dessutom specialreportrar som är extra kunniga på området vilket gör att vi kan fördjupa och problematisera olika frågeställningar. 

Precis som när det gäller andra frågor är det viktigt att publiken ska kunna känna sig trygg i att vi inte har som avsikt att uppnå en viss effekt eller politisk åtgärd med vår rapportering, den ska vara strikt konsekvensneutral.

Tips:

Storuman Forever - om människor och klimat

Fler program om klimatet