Sveriges Television

SVT:s klimatbevakning

Uppdaterad

Ett montage av två bilder. En halva är en landskapsbild över ett snöklätt landskap. Den andra är en tropisk plats med bananträd.Foto: Peter Lindgren/Salim Alsabbagh

Klimatfrågan är en av vår tids stora frågor, och det märks på flera håll i samhället. Vi vet också att det är något som engagerar stora delar av vår publik.

SVT bevakar klimatfrågan ur flera olika perspektiv. I våra dagliga nyhetsuppdateringar, i våra vetenskapsprogram och dokumentärer. Eftersom det är en fråga som engagerar så pass mycket är det viktigt att SVT har en bred och mångsidig rapportering och skildring.

När det gäller klimatrapporteringen är det viktigt att vi följer det rådande forskningsläget. Vi utgår från forskningen när vi rapporterar om de klimatförändringar som sker och att människan ansvarar för en stor del av förändringen. Men det hindrar oss inte från att också granska den forskning som stödjer denna syn.

Vi redovisar att det finns forskare och opinionsbildare som invänder mot den linje som forskarna inom exempelvis FN:s klimatpanel IPCC företräder, men det är en minoritet. Att ge denna, lilla, grupp samma utrymme som övriga forskarsamhället skulle leda till en skev bild, det som ibland kallas "falsk balans".

SVT Nyheter spelar en viktig roll för att ge Sveriges invånare saklig nyhetsjournalistik med flera perspektiv. I börja av 2020 tillsatte SVT Nyheter en särskild klimatkorrespondent och vi har dessutom nyhetsreportrar som är extra kunniga på området. Det här gör att vi kan fördjupa bevakningen av klimatfrågan ännu mer. 

Här skriver Anne Lagercrantz, chef för SVT:s nyhetsdivision, om hur klimatjournalistiken förstärks. 

Utöver våra nyhetsuppdateringar har vi även vetenskapsprogram så som Vetenskapens värld som belyser och granskar klimatfrågan. I våra dokumentärer skildrar vi klimatfrågan ur olika perspektiv, allt ifrån naturdokumentärer till personliga historier.

Här kan du följa vårt utbud om klimatet på SVT Play och nyhetsbevakning på svt.se