Sveriges Television

SVT:s klimatbevakning

Uppdaterad

Klimatfrågan är oerhört viktig, det märks på flera håll i samhället. Vi vet också att det är något som engagerar stora delar av vår publik.


SVT Nyheter spelar en viktig roll för att ge Sveriges invånare saklig nyhetsjournalistik med flera perspektiv.

När det gäller klimatrapporteringen är det viktigt att vi följer det rådande forskningsläget. Vi utgår från forskningen när vi rapporterar om de klimatförändringar som sker och att människan ansvarar för en stor del av förändringen. Men det hindrar oss inte från att också granska den forskning som stödjer denna syn.

Vi redovisar att det finns forskare och opinionsbildare som invänder mot den linje som forskarna inom exempelvis FN:s klimatpanel IPCC företräder, men det är en minoritet. Att ge denna, lilla, grupp samma utrymme som övriga forskarsamhället skulle leda till en skev bild, det som ibland kallas "falsk balans".

I börja av 2020 tillsatte SVT Nyheter en särskild klimatkorrespondent och vi har dessutom nyhetsreportrar som är extra kunniga på området. Det här gör att vi kan fördjupa bevakningen av klimatfrågan ännu mer. 

Här skriver Anne Lagercrantz, chef för SVT:s nyhetsdivision om hur klimatjournalistiken förstärks. 

Här kan du följa vårt utbud om klimatet på SVT Play och nyhetsbevakning på svt.se