Sveriges Television

SVT:s klimatbevakning

Uppdaterad

Foto: TT

Klimatförändringar har funnits under lång tid, och precis som när det gäller andra stora skeenden kan de ibland hamna i skymundan av dagsaktuella händelser.

En del tittare efterfrågar mer nyheter om klimatet. Våra nyhetsprogram uppmärksammar både rena nyhetshändelser kopplade till klimatet så som möten, avtal och naturkatastrofer men försöker även förklara mer komplexa skeenden över tid.

Vi sänder även andra program om klimat och miljö.

SVT förstärker sin klimatbevakning, som ska ge fler perspektiv och utgå från relevanta fakta, säger Anne Lagercrantz på SVT Bloggen: https://www.svt.se/svt-bloggen/post/svt-nyheter-och-klimatet/ 

När vi rapporterar om klimatet tar vi hjälp av våra meteorologer, som har en naturvetenskaplig skolning, samt av de korrespondenter vi har utspridda i världen. 

Vi arbetar hela tiden för att höja kompetensnivån kring dessa frågor genom t.ex. workshops och inbjudna föreläsare.

Tips:

Vetenskapens Värld - världen i växthuset

Fler program om klimatet