Sveriges Television

Gudstjänster

Uppdaterad


Foto: SVT

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. Vi vill återge både den geografiska och ekumeniska bredden i landets kyrkoliv.

Se någon av våra Gudstjänster från norr till söder på SVTPlay (öppnar länk i webbfönster).

Varför sänder SVT gudstjänster?
SVT:s uppdrag är att göra TV för alla, det inkluderar personer som är religiösa. Vi sänder gudstjänster och helgmålsringningar utifrån uppdraget i sändningstillståndet att brett skildra och spegla samhälls- och kulturliv i vårt land, vilket inkluderar det religiösa livet i både gudstjänster och vardagsliv.  Det gäller kristna, men också muslimska och judiska uttrycksformer för detta. På samma sätt bevakar vi frågor inom andra samhällsområden som näringsliv, ekonomi, kultur och sport. 

En av SVT:s huvudsakliga målsättningar är att verka för mångfald och en ökad integrering av olika kulturer och religioner i det svenska samhället. Gudstjänsterna som SVT sänder vill bidra till denna process  och är tänkta att vara en återspegling av gudstjänster som ett av flera uttryck i det offentliga rummet.  

Alla SVT:s program är religiöst och politiskt obundna, vilket innebär att SVT inte har några stående avtal eller åtaganden med några religiösa samfund. Vi vill spegla och skildra det religiösa liv som finns i Sverige idag, i all sin bredd. Under ett spelår skildrar vi gudstjänstlivet i Sverige ur ett såväl geografiskt som ekumeniskt perspektiv.  

Vad sänder ni från andra trosamfund?
Vi brukar sända från två muslimska högtider varje år, och från en judisk. 

På ett år sänder vi ca 60 kristna gudstjänster. Av dessa är majoriteten svenska kyrkan, men det sänds även gudstjänster från katolska kyrkan, pingstkyrkan, ekumenia-kyrkan och frälsningsarmén samt ortodoxa kyrkor.

Bestämmer SVT över gudstjänstens innehåll?
Vi styr inte över innehållet i gudstjänsterna, utan återsänder verkliga församlingars gudstjänster i sin helhet. 

Sänder ni gudstjänsterna live?
Nej, gudstjänsterna är bandade. Man bandar fyra gudstjänster från en och samma plats under ett veckoslut. Dessa sänds sedan under en månad i följd, ca 2 – 3 månader efter att de bandats.

Guide taggad med: Gudtjänst Kultur Religion SVT