Sveriges Television

Hörbarhet och bakgrundsljud på SVT

Uppdaterad

Det ska gå att höra vad som sägs på tv och därför tar vi ljudfrågor på stort allvar.

Vi jobbar ständigt för att ljudet i SVT:s kanaler ska vara så bra som möjligt. Det är viktigt för oss att du som tittar nås av budskapen i programmen. Och om du har nedsatt hörsel måste du kunna höra vad som sägs. Upplever du att något av våra program brustit i hörbarhet får du gärna mejla oss på kontakt@svt.se och berätta vilket program och vilken sekvens.

Har du problem med hörbarheten i något av vårt program rekommenderar vi att du slår igång text-tv-textningen på sida 199.

Ambitionsnivån för ljud är hög på SVT. 

Vår ljudpolicy slår fast att våra program ska ha ett genomtänkt producerat ljud med god hörbarhet. Vi har personal som har detta som arbetsuppgift att hålla koll på och förbättra.

Allt ljud på SVT och på SVT Play sänds i stereo. Men vi gör även allt fler produktioner med multikanalsljud, vanligast så kallat 5.1-ljud. För att kunna lyssna på multikanalsljud behövs en hemmabioanläggning samt att du tar emot programmen via våra HD-sändningar.

Våra HD-kanaler sänds fritt i det digitala marknätet och når 98 procent av alla hushåll i Sverige. Kanalerna finns även på digital kabel-tv, satellit och IPTV.

Oftast är ljudet bra på SVT:s programkanaler, men då och då kan det finnas anledning att undra över olika aspekter av ljudet och hur det låter. Det är det svåra med subjektiva utvärderingar, det kan bli något olika från gång till gång, och misstag kan begås. Dessutom tycker tittare eventuellt annorlunda, och kombinationen med ovanstående gör att detta är inte "en helt lätt nöt att knäcka". 

Bakgrundsljud

SVT har regler för hur program ska mixas när det gäller bakgrundsmusik tillsammans med tal. Det är alltså inte förbjudet med bakgrundsmusik tillsammans med tal, men det är naturligtvis av yttersta vikt att talet ska kunna uppfattas.

Allmänt sett brukar bakgrundsmusik användas för att skapa stämning hos tittaren på en subtil nivå. Så länge som musiken är väl vald och har svag nivå jämfört med tal samt inte frekvensmässigt stör talet, brukar det inte vara störande för tittarna. Programmen leveranskontrolleras internt hos SVT före sändning, och det är en subjektiv värdering som avgör om hörbarheten hos tal är godkänd eller inte.

Hur sänds ljudet? 

SVT framställer idag två ljudspår, stereo och multikanalljud. Stereoljud sänds enligt MPEG-1 Layer II, Dolby Digital eller HE-AAC beroende på den operatör som levererar tv-signalen och om det är hd- eller standardupplöst. Multikanalljud sänds idag i kanalerna SVT1 HD och SVT2 HD som Dolby Digital och sänds växelvis som stereo eller multikanalljud beroende på hur tv-programmets ljud har producerats. 

Val av ljudspår kan göras med digital-tv, vilket kan fungera på olika sätt beroende på hur tillverkaren har gjort konstruktionen, ibland i setup-menyn för ljud eller knapp på fjärrkontrollen. Om du är osäker, läs på i manualen eller kontakta den handlare som har sålt utrustningen till dig. 

Digital-tv

Ljudet bitreduceras enligt olika ljudkodningsalgoritmer för att det ska ta mindre plats att sända ut. Ljudet blir då en ström av data som bakas samman med bland annat bildinformationen. Denna ström av data transporteras som digital-tv via marksändning med radiomaster, kabel-tv, satellit eller IPTV. Vanligtvis sänds separata stereo- och multikanalljud samtidigt i digital-tv-nät hos olika operatörer.

Analog kabel-tv

I analoga kabel-tv-nät är det vanligt att kabel-tv-operatören tar emot den digitala tv-utsändningen och sedan omvandlar den till analog kabel-tv, ofta kodas då stereoljudet till NICAM-stereo. I analoga kabel-tv-nät är det inte tekniskt möjligt att sända multikanalsljud.

SVT Play

I SVT Play används idag stereoljud, 3.1-ljud samt 5.1-ljud. 

Läs mer

Så arbetar SVT med tillgänglighet

Hörbarhet på presskonferenser