Sveriges Television

Hur används epitet i vår nyhetsrapportering?

Uppdaterad

Utgångspunkten för SVT Nyheters rapportering är att inte slentrianmässigt använda epitet, en karaktäriserande beteckning. När det gäller företeelser som redan är välkända för publiken ska epitet inte användas. När det gäller politiska rörelser vill vi hellre förklara politikens innehåll och beskriva konkreta förslag, än sätta ett epitet. 

Men ibland behöver vi för tydlighetens skull förklara något med ett ord. Det kan handla om att få med tillräckligt med information i en rubrik eller i en kort telegramtext. Det kan också handla om att helt kort förklara vad någon eller något står för - i de fall vi inte kan förvänta oss att publiken redan känner till det. Vår beskrivning behöver inte överensstämma med vad någon själv väljer att kalla sig. 

När och hur vi använder epitet bedöms från fall till fall, av respektive redaktion.

Guide taggad med: språkvård SVT Nyheter