SVT

Hur arbetar SVT med miljö och hållbarhet?

Uppdaterad

SVT:s vision är att få ner miljöbelastningen i våra produktioner och inköp till ett minimum!

Att producera tv innebär det att resa, teknik som kräver stora mängder energi, med mera. Men det är viktigt att både interna och externa produktioner tar hänsyn till miljö och hållbarhet.

Vill du läsa om SVT:s bevakning av klimatet istället? Klicka här.

Hur tänker ni om miljöansvar i era produktioner?

SVT strävar efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Men faktum kvarstår, vi ska göra tv vilket betyder att vi kommer behöva resa, frakta föremål och köpa in material. Vi behöver använda rekvisita, ibland på ett sätt som gör att vi inte kan återanvända rekvisitan – för att kunna skapa bra tv. Men viktigt är att inte göra hänsynslöst sätt.

Vårt uppdrag är att skildra och spegla Sverige och hela vår omvärld. Det är svårt att göra det från våra studiolokaler eller lokala stationer. Ibland måste vi åka iväg för att leva upp till vårt uppdrag eller frakta en stor scen för att just vara i hela Sverige. Det viktiga för oss är att balansera vårt uppdrag med att vara klimatsmarta.

Vi arbetar bland annat med att se över vårt resande och sedan tidigare har vi sett till att våra leverantörer har tydliga miljökrav. Eller titta på hur vi energiförsörjer SVT Play som du kan läsa mer om här.

Hur tänker SVT om miljöansvar i evenemang vi skildrar?

SVT vill som företag aktivt bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi behandlar klimat- och miljöfrågan på olika sätt. Både i våra program och inom företaget SVT.

Men varje program har inte som uppdrag att hantera klimat- och miljöfrågan. Vissa program har som uppdrag att skildra en händelse i Sverige. Det kan exempelvis handla om motorsport, stora folkfester eller något helt annat evenemang. Vissa av dessa evenemang är så stora att det skulle vara konstigt om vi inte skildrade det.

Hur ser SVT:s miljöpolicy ser ut?

Ur vår miljöpolicy:

SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten.

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster.

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetet är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt.

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning.

Vad har SVT för miljökrav vid inköp och upphandlingar?

Miljökraven vid SVT:s inköp/upphandlingar har blivit fler, som vid upphandlingar av fordon, taxi, hyrbilar och hotell. Resor har en stor miljöpåverkan och SVT:s resepolicy rekommenderar att resor under 50 mil görs med tåg eller miljöfordon.

Miljökompenserar SVT?

SVT har valt att i princip inte klimatkompensera tv-produktionen. Men det kan finnas undantag som i så fall beslutas i SVT:s programledning.

Var hittar jag SVT:s hållbarhetsredovisningar?

Dem hittar du här.

Guide taggad med: Företaget SVT Hållbarhet