Sveriges Television

Hur ser SVT:s miljöpolicy ut?

Uppdaterad

SVT:s vision är att få ner miljöbelastningen i våra produktioner och inköp till ett minimum!

Det är svårt att bortse från vissa förutsättningar som finns när man producerar tv. Ofta ingår resor eller energikrävande teknik som ett naturligt inslag. Men det är viktigt att både interna och externa producenter tar miljöhänsyn i planeringen av programproduktion.

Hur tänker ni om miljöansvar i era produktioner?

Vi på SVT strävar efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Men faktum kvarstår, vi ska göra tv vilket betyder att vi kommer behöva resa, frakta föremål och köpa in material. Det betyder även att vi behöver använda rekvisita, ibland på ett sätt som gör att vi inte kan återanvända rekvisitan. 

Vårt uppdrag är att skildra och spegla Sverige och hela vår omvärld. Det är svårt att göra det från våra studiolokaler eller lokala stationer. Ibland måste vi åka iväg för att leva upp till vårt uppdrag. En annan del av vårt uppdrag är att underhålla, engagera och berika vår publik. För att göra det väljer vi ibland att frakta en stor scen eller köpa rekvisita.

Det viktiga för oss är att balansera vårt uppdrag med att vara klimatsmarta. Vi har påbörjat ett arbete med att se över hur vi reser. Vi vill vara en organisation som tänker på vår miljö. Detta är en påbyggnad av det arbete vi har utfört under flera år med att se till att våra leverantörer har tydliga miljökrav.

En konkret fråga är hur vi arbetar med våra tekniska lösningar. Läs gärna ett blogginlägg om hur vi energiförsörjer SVT Play.

Hur tänker SVT om miljöansvar i evenemang vi skildrar?

SVT vill som företag aktivt bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Vi behandlar klimat- och miljöfrågan på olika sätt. Både i våra program och inom företaget SVT.

Men varje program har inte som uppdrag att hantera klimat- och miljöfrågan. Vissa program har som uppdrag att skildra en händelse i Sverige. Det kan exempelvis handla om motorsport, stora folkfester eller något helt annat evenemang. Vissa av dessa evenemang är så stora att det skulle vara konstigt om vi inte skildrade det.

Hur ser SVT:s miljöpolicy ser ut?

Ur vår miljöpolicy:

SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten.

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster.

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetet är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt.

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning.

Vad har SVT för miljökrav vid inköp och upphandlingar?

Miljökraven vid SVT:s inköp/upphandlingar har blivit fler, som vid upphandlingar av fordon, taxi, hyrbilar och hotell till exempel. Resor har en stor miljöpåverkan och SVT:s resepolicy rekommenderar att resor under 50 mil görs med tåg eller miljöfordon.

Miljökompenserar SVT?

SVT har valt att i princip inte klimatkompensera tv-produktionen. Men det kan finnas undantag som i så fall beslutas i SVT:s programledning.

Se mer

Guide taggad med: Företaget SVT Hållbarhet