Sveriges Television

Kan vem som helst vara med i ett SVT-program?

Uppdaterad

Två kameror vid en strand med havet i bakgrunden

Det korta svaret är ja. Vem som helst kan bli inbjuden till ett av våra program. Det som avgör är kontexten, alltså i vilket program och hur medverkan sker.

Som ett public service-bolag är vårt uppdrag att skildra vår omvärld. Det betyder att vi ska skildra olika typer av människor, filosofier och politiska tillhörigheter. Men även människor med olika bakgrunder och historier. Från höger till vänster, från högt till lågt, från nya trender till gamla traditioner, från gott till ont. En gäst är inte en förespråkare för SVT vilket är viktigt att betona.

Så här står det under "Innehållet i sändningarna" i vårt sändningstillstånd:

SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar. 

Det är svårt att ta ställning till hypotetiska fall. Vem vi bjuder in till ett program är alltid en redaktionell bedömning. Däremot går det att säga på ett generellt plan att det är en skillnad mellan olika genres. Exempelvis är det skillnad på ett underhållningsprogram och ett samhällsprogram. I ett samhällsprogram har vi möjlighet att ställa frågor och motfrågor till en gäst, vilket är väldigt svårt i ett underhållningsprogram.

Det handlar också om gästen. Alla personer har rätt till sina personliga filosofier och historier, och att uttrycka dessa åsikter är också upp till den enskilda personen. Men redaktionen bjuder alltid in en gäst av en anledning. Ibland kan det vara för sina historier, sitt arbete, sin aktualitet eller sina åsikter. Vem gästen är utåt helt enkelt.