SVT

Klimatbevakning

Uppdaterad

Klimatet har blivit ett alltmer angeläget bevakningsområde för SVT. FN:s klimatpanel IPCC har konstaterat att vårt klimat förändras och att vi människor påverkar det. Vi har dessutom märkt av ett ökat engagemang för frågan hos vår publik. 

SVT bevakar klimatfrågan på flera olika sätt. Bland annat i våra nyhetsprogram och nyhetsartiklar, men även i dokumentärer och i nyhetsbrev. Eftersom det är en så pass viktig fråga har vi en bred och mångsidig rapportering och skildring.  

Fördjupa klimatbevakningen 

SVT spelar en viktig roll för att ge Sveriges invånare en saklig och opartisk nyhetsrapportering. Vi har tillsatt en särskild klimatkorrespondent och vi har dessutom nyhetsreportrar som är extra kunniga på området. Detta har gjort att vi har kunnat fördjupa bevakningen av klimatet ännu mer. Vidare har vi reportrar från norra till södra Sverige och korrespondenter över hela världen som bevakar frågan. 

Följa det rådande forskningsläget 

Det är viktigt att SVT utgår från det rådande forskningsläget när vi rapporterar om klimatet. Bakom exempelvis FN:s klimatpanel IPCC finns ett samarbete mellan tusentals av världens ledande klimatforskare. I IPCC:s klimatrapport har forskarna konstaterat att klimatförändringar existerar och att vi människor påverkar klimatet. Det är bland annat IPCC:s klimatrapport som ligger till grund för vår bevakning. 

Undvika så kallad "falsk balans" 

Att SVT ska vara opartiska innebär dock inte att vi behöver få in alla åsikter i alla reportage. Att ge en grupp samma utrymme som en annan, med vetenskapen på sin sida, brukar kallas för "falsk balans". Att låta individer som är skeptiska mot klimatkrisen bemöta exempelvis IPCC skulle ge en minoritet samma röst som en majoritet och även kunna leda till "falsk balans".

Relaterat 

Är SVT:s nyheter alltid opartiska? 

Guide taggad med: klimat Nyheter