SVT

Kopieringsskydd

Uppdaterad

En del titlar på SVT lyder under ett kopieringsskydd, vilket betyder att filmen eller serien inte kan spelas upp i alla apparater. Har du fått ett felmeddelande som rekommenderar dig att prova programmet i en annan apparat? Läs här!

Vi köper in rätten att visa program från andra producenter. Vissa av dessa ställer hårda villkor för att vi ska få publicera materialet på nätet. Det gäller särskilt i de fall där vi har tidig tillgång till internationellt populära serier. När vi publicerar video försöker vi vara så öppna vi kan men visst innehåll får vi helt enkelt inte visa utan att använda ett DRM-skydd.

Vanliga frågor och svar

Vad är DRM-skydd?
DRM står för "Digital Rights Management" och är egentligen ett samlingsnamn för olika sätt att skydda digitalt innehåll. Upphovspersonerna vill säkerställa att bara personer med tillåtelse kan se materialet, och att det är rätt material som visas upp. Inom ramen för skyddet finns möjlighet att t.ex. kryptera själva videoinnehållet, verifiera användardata och skydda videoutgångar. SVT gör ingen kontroll av användardata utan använder kryptering av video och begränsning av bildutgångar utan kopieringsskydd.

Vad behöver jag för att se DRM-skyddad video?
Vi använder en teknik som heter Adobe Access och mer om deras system krav kan du läsa på deras hemsida och via den här länken, Använda DRM (Digital Rights Management)