Sveriges Television

Lokala nyheter på SVT Play

Uppdaterad

Du kan se alla lokala nyhetssändningar från SVT Nyheter på SVT Play med cirka 15 minuter försening. Med andra ord publiceras lokalnyheterna med sändningstid 18:30 cirka 18:45 på SVT Play.

Varför går det inte att byta lokala sändningar när jag tittar på SVT:s kanaler?

På grund av tekniska begränsningar har vi inte möjlighet att sända alla 21 lokala nyhetssändningar direkt på SVT Play. Just nu går det inte att visa så många parallella sändningar samtidigt. Därför har vi valt att visa SVT Nyheter Stockholm som har störst upptäckningsområde.

Kommer ni börja texta lokala nyheter?

Ja. Vi kommer börja undertexta några lokala nyhetssändningar med start 09:05-sändningen. Vi kommer texta med hjälp av automatisk taligenkänning. Det vill säga att ingen människa bearbetar texten.

Dessa sändningar kommer endast finnas på SVT Play några minuter efter direktsändningen. Detta av tekniska skäl. Därav kommer textningen inte finnas i linjär-tv eller direkt på SVT Play.

Autotext är en ny typ av tillgänglighetstjänst som används som komplement i vissa genrer. Den ersätter inte ordinarie manuell svensktextning och översättning.

Varför textas inte lokala nyheter i SVT:s direktsändningar i linjär tv (SVT1/SVT2)?

Text-tv-tekniken tillåter inte utsändning av 21 parallella undertexter. Därför publiceras autotexten endast på Play.

Varför är inte alla lokala nyheter textade?

Antalet automatiskt textade lokala nyhetsprogram utökas stegvis i och med att tekniken byggs ut.

Var publiceras texten?

På de lokala nyhetssändningarna på SVT Play.

Hur får man fram texten?

Den automatiska undertexten är valbar via ikon i spelaren på SVT Play.

När publiceras texten?

En stund efter sändningen har gått live. (Även robotar behöver sin tid).

Hur vet publiken att texten är automatgenererad?

En informations-undertext följer med varje autotextad video:
"Programmet textas med automatisk taligenkänning. Texten kan innehålla fel."

Vad händer om det blir fel i textningen?

Syftet med autotexten är att vara ett stöd för publiken. Textningsroboten "hör" ibland fel, men ger ändå ledtrådar till vad som sägs. Ingen manuell hantering görs dock av autoundertexterna.

Jag har sett att det blir dubbeltextning av inslag.

Ibland händer det att den automatiska textningen kommer över ett redan textat inslag. Vi arbetar på detta, men i dag har vi inget system för att den automatiska textningen ska känna igen att det redan finns text.

Vart vänder sig publiken med frågor och synpunkter?

Då kan du vända dig till oss. Du kan läsa mer om hur du kontaktar oss i vår guide, Så kontaktar du SVT

Relaterat