Sveriges Television

Maträddarna

Uppdaterad


Foto: Janne Danielsson /SVT 

Maträddarna ger en inblick i livsmedelskedjan, hur den hänger ihop och tittarna kommer att upptäcka hur mycket mat vi går miste om på grund av vårt skönhetsfokus.

Fakta i programmet

  • 1/3 av all mat som odlas och produceras slängs.
  • I Sverige slängs ½ miljon ton mat och dryck varje år.
  • Sammanlagt slänger varje familj i Sverige 1 kg mat om dagen.
  • FN:s klimatmål: halvera matsvinnet till 2030.