Sveriges Television

Melodifestivalens app - Villkor

Uppdaterad

SVT:s allmänna villkor för användning av appen Melodifestivalen

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Sveriges Television Aktiebolags (”vi”, ”vår” eller ”SVT”) app Melodifestivalen (”appen”). Genom registrering och användning av appen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Om Melodifestivalens app

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om du misstänker att de har använts av annan ska du omedelbart byta lösenord. Om vi har anledning att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har vi rätt att stänga ner appen, göra den otillgänglig för användaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

Tillåten användning/rättigheter 

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Det material som ingår i appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen eller på tjänsterna i den.

Underhåll m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av appen. Inte heller tar vi något ansvar för att röstningsfunktionen via appen går att använda vid varje tidpunkt. vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner appen eller åtkomsten till den.

Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via appen. Använder du appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera appen.

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar uppgifter som du lämnar ifrån dig, exempelvis ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer för att vi ska kunna identifiera dig, för att du ska kunna rösta genom appen och för att vi ska kunna säkerställa att röstningen går rätt till. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Du kan även att registrera dig via ditt Google+ eller Facebook-konto. I detta fall ger du respektive företag information om att du använder appen. Om du väljer att registrera dig via ditt Facebook-konto använder vi uppgiften om vilka dina Facebook-vänner är, för att du ska kunna se hur de har röstat och för att de ska kunna se hur du röstat.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVTs publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i personuppgiftslagstiftningen gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.


Kontaktuppgifter

Sveriges Television AB
105 10 Stockholm
tel. 08-784 00 00
kontakt@svt.se