Sveriges Television

Melodifestivalens app - Villkor

Uppdaterad

SVT:s allmänna villkor och sekretesspolicy för användning av appen Melodifestivalen

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Sveriges Television Aktiebolags (”vi”, ”vår” eller ”SVT”) app Melodifestivalen (”appen”). Genom användning av appen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Om Melodifestivalens app 2020

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Det material som ingår i appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen eller på tjänsterna i den.

Underhåll m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av appen. Inte heller tar vi något ansvar för att alla funktioner i appen alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner appen eller åtkomsten till dem.

Ändring av villkoren

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via appen. Om du använder appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera appen. 

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar din tekniska data, såsom typ av enhet och ditt IP-nummer, samt aktivitet inom appen för att vi ska kunna tillhandahålla appen och förbättra vårt utbud och våra tjänster. 

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

 Har du några frågor som rör SVT:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

För det fall du väljer att skapa ett användarkonto gäller även följande sekretesspolicy

Inloggningstjänsten gäller för appen Melodifestivalen men även för appen Duo och andra tjänster på SVT som använder samma inloggning. Nedan benämns samtliga sådana som ”Inloggningstjänsten”.

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om vi har anledning att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har vi rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

Underhåll av tjänsten för inloggning m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av inloggningsfunktionen. Inte heller tar vi något ansvar för att inloggningsfunktionen alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner inloggningsfunktionen.

Ändring av villkoren för inloggningstjänster

SVT kan när som helst ändra de allmänna villkoren för inloggningstjänsten. Du kommer då att få information om ändringen i någon av de appar som använder inloggningstjänsten. När användarvillkoren för inloggningstjänsten uppdateras innebär detta att 

  • om du godkänner de ändrade användarvillkoren för inloggningstjänsten i en app, kommer godkännandet att gälla för alla appar som använder inloggningstjänsten,

  • om du inte godkänner de ändrade användarvillkoren för inloggningstjänsten i en app, kommer detta att gälla för alla appar som använder inloggningstjänsten och du kommer inte kunna använda inloggningstjänsten förrän du har godkänt de nya användarvillkoren,

  • om du anger att du inte godkänner de ändrade villkoren i en av apparna förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt konto samt den data som finns kopplad till det.

Personuppgiftsbehandling efter inloggning

SVT behandlar uppgifter om ditt namn, ditt användarnamn, ditt e-postadress, ditt telefonnummer, dina vänkopplingar samt din aktivitet i appen för att vi ska kunna identifiera dig, för att du ska kunna använda våra appar samt för att vi ska kunna se till att apparna fungerar på ett bra sätt.

Ditt namn och användarnamn samt din aktivitet inom våra appar är synliga för andra användare av apparna och kan komma att visas i anslutning till relevanta program. 

Du kan även koppla på ditt Google eller Facebook-konto för att förenkla inloggningen. I detta fall ger du respektive företag information om att du använder våra appar. Om du väljer att koppla på ditt Facebook-konto använder vi uppgiften om vilka dina Facebook-vänner är för att du ska kunna skapa nya vänkopplingar inom våra appar. 

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.