SVT

Melodifestivalens app - Villkor

Uppdaterad

SVT:s allmänna villkor och sekretesspolicy för användning av appen Melodifestivalen

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Sveriges Television Aktiebolags (”vi”, ”vår” eller ”SVT”) app Melodifestivalen (”Appen”). Genom användning av Appen bekräftar du att du godkänner villkoren.

Om Melodifestivalens app 2022

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som Appen består av i enlighet med vad som framgår av dessa villkor.

Det material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av Appen. Du får inte heller försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna i den. 

Om vi har anledning att anta att du använder Appen på ett sätt som strider mot de allmänna villkoren har vi rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

Underhåll m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen. Inte heller tar vi något ansvar för att alla funktioner i Appen alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomst till den.

Ändring av villkoren

Dessa villkor kan ensidigt ändras av SVT. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via Appen. Om du använder Appen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera Appen.

Skicka meddelanden till dina vänner

Inom Appen finns det möjlighet att skicka meddelanden till dina vänner (”Meddelandefunktionen”). Du har själv ansvar för det som du skriver i Meddelandefunktionen, SVT ansvarar varken för det som du eller det som andra skriver där. Du är också medveten om att det som andra skriver till dig i Meddelandefunktionen kan komma att upplevas som stötande eller olämpligt. Du är medveten om att SVT inte ansvarar för innehållet i dessa meddelanden.

Om du använder Meddelandefunktionen måste du göra det i enlighet med vad som framgår av de allmänna villkoren. Dina meddelanden får inte innehålla eller innebära (i) intrång i någon annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, (ii) hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap, (iii) hot, förtal eller förolämpning (iv) uppmaning till våld eller annan brottslig handling, (v) olaga integritetsintrång, (vi) kränkning, (vii) förespråkande av narkotika, alkohol eller tobak eller (viii) stötande innehåll som är oförenligt med god sed. Du förutsätts alltid uppträda på ett respektfullt sätt. Listan är inte utförlig och SVT får ensidigt bestämma vilka meddelanden som strider mot dessa allmänna villkor. 

Vi har ingen skyldighet att granska innehållet i meddelanden. SVT förbehåller sig dock rätten att när som helst och efter egen bedömning, utan någon skyldighet att informera eller motivera sitt beslut, granska och vid behov ta bort innehåll i meddelanden som SVT finner olämpliga.  

Om vi har anledning att anta att du använder Meddelandefunktionen i strid mot dessa allmänna villkor kan vi när som helst stänga ner funktionen för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning

Personuppgiftsbehandling

SVT behandlar din tekniska data, såsom typ av enhet och ditt IP-nummer, samt aktivitet inom Appen.

SVT behandlar även uppgifter om ditt namn, ditt användarnamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din ålder, ditt kön, dina vänkopplingar samt din aktivitet i Appen. Om du använder Meddelandefunktionen behandlar SVT även de uppgifter som du delar i dina meddelanden. Behandlingen sker för att vi ska kunna identifiera dig, för att du ska kunna använda Appen för att vi ska kunna se till att Appen fungerar på ett bra sätt samt för att vi ska kunna tillhandahålla Appen och förbättra vårt utbud och våra tjänster.

Ditt namn och användarnamn samt din aktivitet inom Appen är synliga för andra användare av Appen och kan komma att visas i anslutning till Melodifestivalen. SVT delar pseudonymiserade uppgifter för mätningar med utomstående aktörer.

Väljer du att rösta genom Appen behandlar SVT även information det antal gånger du röstat och hur du röstat.

Du kan även koppla på ditt Google- eller Facebook-konto för att förenkla inloggningen. I detta fall ger du respektive företag information om att du använder Appen. Om du väljer att koppla på ditt Facebook-konto använder vi uppgifter om vilka dina Facebook-vänner är för att du ska kunna skapa nya vänkopplingar inom våra appar.

Dina personuppgifter lämnas inte till någon annan utanför SVT i större utsträckning än vad som anges ovan. Det kan förekomma att SVT använder dina uppgifter inom en annan SVT-app för att vidareutveckla våra tjänster och förbättra vårt utbud.

All personuppgiftsbehandling sker inom SVT:s publicistiska verksamhet. Det innebär att endast vissa bestämmelser i Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller för behandlingen, t.ex. reglerna som rör säkerhet för personuppgifter. Vi gör alltid vår yttersta att skydda de personuppgifter vi behandlar genom adekvata säkerhetsåtgärder.

Har du några frågor som rör SVT:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.

Inloggningstjänsten

Inloggningstjänsten gäller för appen Melodifestivalen men även för appen Duo och andra tjänster på SVT som använder samma inloggning. Nedan benämns den ”Inloggningstjänsten”.

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om vi har anledning att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har vi rätt att stänga ner tjänsten för dig, göra den otillgänglig och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåten användning.

Underhåll av tjänsten för inloggning m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Inloggningstjänsten. Inte heller tar vi något ansvar för att Inloggningstjänsten alltid fungerar. Vi har rätt att när som helst och utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Inloggningstjänsten.

Ändring av villkoren för inloggningstjänster

SVT kan när som helst ändra de allmänna villkoren för Inloggningstjänsten. Du kommer då att få information om ändringen i någon av de appar som använder Inloggningstjänsten. När användarvillkoren för Inloggningstjänsten uppdateras innebär detta att 

  • om du godkänner de ändrade användarvillkoren för Inloggningstjänsten i en app, kommer godkännandet att gälla för alla appar som använder Inloggningstjänsten,
  • om du inte godkänner de ändrade användarvillkoren för Inloggningstjänsten i en app, kommer detta att gälla för alla appar som använder Inloggningstjänsten och du kommer inte kunna använda Inloggningstjänsten förrän du har godkänt de nya användarvillkoren,
  • om du anger att du inte godkänner de ändrade villkoren i en av apparna förbehåller vi oss rätten att ta bort ditt konto samt den data som finns kopplad till det.
Guide taggad med: gdpr villkor