Sveriges Television

När ska SVT redovisa intervjupersoners politiska uppdrag?

Uppdaterad

När vi intervjuar människor i våra nyhetsprogram är vår utgångspunkt är att vi ska fråga de som tar större plats i reportage om politiska frågor om de har ett förtroendeuppdrag. 

Det är svåra gränsdragningar vilka frågor som är politiska och inte. Vi är väl medvetna om att detta kan definieras olika och att mycket av det vi rapporterar om kan uppfattas politiskt. Självklart är det alltid vårt ansvar och inte intervjupersonens att göra den här bedömningen. 

Här finns inga facit. Ibland kommer vi redovisa förtroendeuppdrag som vissa tycker är irrelevanta, ibland tvärtom. Men vi strävar ständigt efter att göra bästa möjliga urval, och vi vill vara transparenta med diskussionen. 

Läs mer

Här kan du läsa vårt resonemang kring intervjuer med ”personen på gatan”

Guide taggad med: så arbetar vi SVT Nyheter