Sveriges Television

SVT beklagar att politiskt uppdrag inte redovisades för intervjuad lärare

Uppdaterad


I ett reportage om våld i skolan i Rapport 10:e januari 2019 intervjuade vi ett antal elever samt en lärare. Läraren har jobbat på skolan i 20 år och hon fick berätta om sina erfarenheter. 

Det visade sig att läraren är förtroendevald för Vänsterpartiet, vilket SVT kritiserats för att inte ha redovisat.  

I det här fallet visste vi inte om lärarens politiska uppdrag, varken reporter eller redaktör kände igen kvinnan. 

Vår utgångspunkt är att vi ska fråga människor som tar större plats i reportage med politisk sprängkraft om de har ett förtroendeuppdrag. I gårdagens inslag gjorde vi inte det, vi utgick från kvinnans erfarenheter som lärare. 

Det är svåra gränsdragningar vilka frågor som är politiska och inte. Vi är väl medvetna om att detta kan definieras olika och att mycket av det vi rapporterar om kan uppfattas politiskt.  Vi har diskuterat inslaget med läraren på redaktionen och är ense om att inför reportage noggrannare diskutera om det är relevant att fråga intervjupersoner om eventuella förtroendeuppdrag. Självklart är detta alltid vårt ansvar och inte intervjupersonens. 

Vi är ense om att vi i det här fallet borde ha berättat om lärarens bakgrund. Även om det var hennes erfarenheter i skolan som gjorde att vi valde att intervjua henne, så var hennes förtroendeuppdrag relevant. 

Här finns inga facit. Ibland kommer vi redovisa förtroendeuppdrag när det inte anses relevant och tvärtom. Men vi strävar ständigt efter att göra bästa möjliga urval, och vi vill vara transparenta med diskussionen. 


Relaterat:

Här kan du läsa vårt resonemang kring intervjuer med ”personen på gatan”:

https://kontakt.svt.se/guide/vad-galler-nar-svt-nyheter-intervjuar-personen-pa-gatan