Sveriges Television

Ny public service-avgift

Uppdaterad

Onsdagen den 14 november tog riksdagen beslut om en ny finansieringsform för public service. Beslutet innebär att dagens radio- och tv-avgift ersätts med en individuell public service-avgift.

När börjar den nya lagen att gälla?

Den 1 januari 2019. Men Public service-avgiften kommer att redovisas första gången på inkomstdeklarationen våren 2020.

Hur mycket kommer public service-avgiften att kosta?

Avgiften föreslås bli maximalt drygt 1 300 kr per person och år. Mer information om kostnader hittar du här.

Får SVT större budget 2019 i och med den nya public service-avgiften?

Nej, SVT får inte mer eller mindre pengar beroende på hur mycket som samlas in via avgiften. De pengar som samlas går nämligen inte direkt till SVT, SR och UR utan samlas på ett särskilt public service-konto. Även om det samlas in mer pengar under 2019 kommer det inte betalas ut direkt till SVT. 

Om det finns ett stort överskott på public service-kontot kommer man att ta hänsyn till det när men beslutar om kommande års avgift. Då kommer avgiften för 2020 att sänkas.

Relaterade artiklar