Sveriges Television

Offentlig visning

Uppdaterad

Du kan använda program och inslag som visas i SVT:s kanaler och på våra sajter och tjänster (SVT Play, Öppet arkiv, BarnPlay, svt.se) i ett klassrum, till exempel av en klass i grundskolan, om det är en helt sluten krets elever.

Det är inte tillåtet att använda programmen i förvärvsverksamhet och/eller inför en större sluten krets. SVT kan även sälja program till företag och skolor. Frågor om försäljning av program hänvisas till SVT Salessales@svt.se.

Den som använder programmen ansvarar för att användandet sker korrekt i enlighet med upphovsrättslagen.

Relaterat