Sveriges Television

Öppet arkiv

Uppdaterad

I Öppet arkiv erbjuder SVT ett gediget utbud av program handplockade ur vår svenska tv-historia.


Öppet arkiv har endast rättigheter att visa program som sänts innan den 1 juli 2005. Datumbegränsningen vilar mot Upphovsrättslagen i vilken en lagändring möjliggjorde att Öppet arkiv kunde öppna upp dörrarna för dramaserier, barnprogram och tidigare humorsatsningar i april 2013. oppetarkiv.se är Öppet arkivs huvudsida och där hittar du hela tjänstens utbud. I SVT Play finns ett redaktionellt urval


Hur gör jag för att önska ett program till Öppet arkiv?

Skulle du vilja återse ett program? Öppet arkiv tar tacksamt emot tittarönskemål på oppetarkiv@svt.se

Jag var med i Lilla Sportspegeln. Kan ni publicera det programmet

Nej, Öppet arkiv har dessvärre ingen möjlighet att ta emot enskilda önskemål/beställningar. Men du kan kontakta privatkopior@svt.se . Där kan du undersöka möjligheterna att beställa ett klipp till självkostnadspris. 

Vilka program återpublicerar ni i Öppet arkiv?

Öppet arkiv kan endast publicera program som är producerade av SVT. Således kan vi inte publicera samproduktioner, externa produktioner eller inköpta program. Programmen får inte innehålla material som SVT inte har rättigheter till. Många program är uppbyggda på externa klipp, alltså filmsnuttar som inte SVT äger rättigheterna till. Dessa får inte Öppet arkiv publicera.

Hur bestämmer ni vilka program som ska återpubliceras?

Öppet arkiv gör alltid en etisk bedömning av program. Framför allt program där privatpersoner medverkar och program som riktar sig till barn. Ibland gör vi därför urval och publicerar endast referensavsnitt av en serie. 

Ibland har äldre program dålig teknisk kvalitet, och även i de fallen kan vi göra valet att bara publicera enstaka avsnitt.

Läs mer om Öppet arkiv på Öppetarkiv.se