Sveriges Television

Partiledardebatt

UppdateradAgendas partiledardebatter hålls efter att regeringen presenterat sin vår- respektive höstbudget och oppositionen sina skuggbudgetar. Partiledardebatterna brukar äga rum i maj och oktober och våra sändningsdatum släpps cirka en månad innan.

Hur har ni tänkt kring placeringen i studion?

Agendas partiledardebatter hålls med anledning av att regeringen lagt fram sitt budgetförslag och oppositionspartierna sina motförslag i form av ekonomiska motioner. Det är vid detta tillfälle det kommer ny politik från alla partier i riksdagen.

För att tydliggöra för tittarna vilka partier som står bakom vilken politik placeras de partier som stöder regeringens budget bredvid varandra och de partier som presenterar motförslag bredvid varandra. Detta är en princip Agenda haft sedan länge.

Vår tumregel kring i vilken ordning partierna på respektive sida står är att regeringspartierna står bredvid varandra och samarbetspartierna därefter, allt i storleksordning utifrån resultatet i senaste riksdagsvalet från vänster till höger. Därför står S och MP först, följda av C och L.

På oppositionssidan står partierna i storleksordning, från höger till vänster, såvida inte några partier lägger fram ett gemensamt svar på regeringens budget - då placeras de bredvid varandra och bryter storleksordningen eftersom vi då i bild behöver tydliggöra att de samarbetar om ett budgetförslag.

Vilka ämnen kommer med i debatten?

Vad gäller ämnena så väljs de ut av Agendas redaktion, men vi tar hänsyn till vilka frågor som väljarna tycker är viktigast just nu, något som mäts av olika opinionsinstitut kontinuerligt. Dessutom väger vi in den allmänpolitiska debatten som förs när debatten hålls. Vi tvingas tyvärr alltid välja bort viktiga ämnen eftersom vi har en begränsad tid.

Att redaktionen väljer är den modell vi använt oss av vid de flesta tillfällen då vi haft dessa debatter.

Här kan du läsa mer om hur Agenda valt ut ämnen till debatten.

Hur fördelar ni ordet i debatten? Får t ex den som viftar mest med handen alltid ordet?

Många partiledare räcker upp handen utan att få ordet. Vi försöker fördela tiden rättvist över hela debatten och i varje ämne. Målet är att tydliggöra partiernas ståndpunkter och att alla partiledare ska få föra fram sina bästa argument i de valda ämnena, men vi tar också hänsyn till att partiledare som får mycket kritik från motståndare ska få möjlighet att replikera. I ett längre perspektiv har vi inte sett några större skillnader i debattid mellan partierna.

Varför visas ibland någon av de andra partiledarna i bild (och inte den som talar)? 

Vi bildproducerar debatten så att tittarna ska få se både den som pratar och reaktioner från andra partiledare på det som sägs, det gäller lika för alla partiledare.

Är programledaren partisk? 

Programledaren ska ställa kritiska frågor, men inte ta ställning. Upplever du att detta sker, kan du anmäla till granskningsnämnden eller melja oss på kontakt@svt.se.