Sveriges Television

Partiledardebatt

Uppdaterad

Agendas partiledardebatter hålls efter att regeringen presenterat sin vår- respektive höstbudget och oppositionen sina skuggbudgetar. Partiledardebatterna brukar äga rum i maj och oktober och våra sändningsdatum släpps cirka en månad innan.

Du ser debatten på SVT Play.

Slutdebatten inför valet 2018 sänds fredag den 7/9 kl 20.00 - 22.30.

Får vem som helst närvara som publik under debatten?

Det är partierna som bjuder in sina publikdeltagare. Varje parti får 14 platser att fylla, och det brukar vara ett trevligt evenemang med intresserade och engagerade människor. Det ställs inga krav på tillhörighet eller medlemskap i ett parti, utan partierna väljer själva vilka de ska bjuda in men ofta är det just partiaktiva. Den publik som är på plats på SVT är inte tänkt att spela en aktiv roll i debatten på något sätt. 

SVT gör säkerhetskontroller på all publik som släpps in på våra partiledardebatter och de behöver uppvisa godkänd legitimation. Vi brukar vilja att de sprider ut sig på läktaren och inte sitter i partigrupper för att undvika att dom som eventuellt känner varandra småpratar.

Godkänd legitimation är någon av följande giltiga id-handlingar.

·        Svenskt vanligt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)

·        Svenskt nationellt id-kort

·        Svenskt körkort

·        Svenskt SIS-märkt id-kort

·        Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige

·        Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet


Vilka ämnen kommer med i debatten?

Vad gäller ämnena så väljs de ut av Agendas redaktion, men vi tar stor hänsyn till vilka frågor som väljarna tycker är viktigast just nu, något som mäts av olika opinionsinstitut kontinuerligt.
Vi tar också hänsyn till vilka förslag som partierna har lagt i sina budgetförslag som nyligen presenterats, och som är anledningen till att debatten hålls just nu. Dessutom väger vi in den allmänpolitiska debatten som förs när debatten hålls. Vi tvingas tyvärr alltid välja bort viktiga ämnen eftersom vi har en begränsad tid.

Att redaktionen väljer är den modell vi använt oss av vid de flesta tillfällen då vi haft dessa debatter. 

Här kan du läsa om ämnena i årets första partiledardebatt 6 maj.


Hur fördelar ni ordet i debatten? Får t ex den som viftar mest med handen alltid ordet?

Många partiledare räcker upp handen utan att få ordet. Vi försöker fördela tiden rättvist över hela debatten och i varje ämne. Målet är att alla ska få föra fram sina bästa argument i de valda ämnena, men vi tar också hänsyn till att partiledare som får mycket kritik från motståndare ska få möjlighet att replikera. I ett längre perspektiv har vi inte sett några större skillnader i debattid mellan partierna. 


Varför visas ibland någon av de andra partiledarna i bild (och inte den som talar)? 

Vi bildproducerar debatten så att tittarna ska få se både den som pratar och reaktioner från andra partiledare på det som sägs, det gäller lika för alla partiledare.


Är programledaren partisk? 

Programledaren ska ställa kritiska frågor, men inte ta ställning. Upplever du att detta sker, kan du anmäla till granskningsnämnden eller maila oss på kontakt@svt.se.


Varför är partierna placerade blockvis med SD i mitten?

Placeringen har att göra med att de som regerar tillsammans och lägger en budget tillsammans, S och MP, står bredvid varandra. V - som står bakom regeringens budget - står också på samma sida som regeringspartierna. På andra sidan står oppositionspartierna som presenterar egna budgetförslag. Sverigedemokraterna är ett av oppositionspartierna.