SVT

Public service-avgiften

Uppdaterad

En lampa där det står sändning lyser.

Här har vi samlat svaren på några frågor om public service-avgiften.

Varför måste jag betala public service-avgift?

Det är en politisk fråga som SVT inte kan svarar på. Du kan läsa mer om avgiften i Regeringens artikel Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften – frågor och svar. Här är ett citat från artikeln:

"Det råder i Sverige en bred politisk enighet om att public service är samhällsbärande och en väsentlig del av vår demokrati. Deras verksamhet som bland annat omfattar granskning av samhällets makthavare och ett beredskapsuppdrag vid kriser, är av betydelse för alla och då bör också alla, som har möjlighet, vara med och betala."

Vem har beslutat om public service-avgiften?

Det är riksdagen och inte SVT som bestämt utformningen av public service-avgiften eller uppdraget.

Hur mycket kommer public service-avgiften att kosta?

Du kan läsa mer om kostnaden på Skatteverkets hemsida om Public service-avgiften.

Vad skiljer den nya public service-avgiften från radio- och tv-avgiften?

  • Den nya public service-avgiften ska betalas av alla som är över 18 år med beskattningsbar förvärvsinkomst, inte bara de som har en tv-apparat.
  • Public service-avgiften är individuell jämfört med radio- och tv-avgiften som betalades per hushåll.

Varför görs den här förändringen?

Det är inget som SVT har beslutat.

I den här artikeln förklarar regeringen varför beslutet om en ny public service-avgift tagits: Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften – frågor och svar.

Alla har inte tillgång till SVT Play. Varför ska alla betala när alla inte får tillgång till allt?

Vi vill göra tv för så många som möjligt, och då behöver vi finnas på olika ytor och på olika sätt. Vårt kärnutbud finns i tv-sändningarna. Allt ryms inte i våra linjära kanaler där vi har en begränsad sändningstid och då erbjuder vi ett mervärde via vår webb eller appar. 

Statistik från Internetstiftelsen i Sverige 2021 (IIS) visar att över 95 procent av svenskarna användare internet, varav 90 procent använder internet dagligen. Läs mer i rapporten Svenskarna och internet 2021.

Att alla tv-tittare inte kan ta del av hela vårt utbud gällde även innan vi hade appar och webbsidor. Men du kan känna dig trygg med att våra tv-sändningar tar upp de viktigaste nyheterna och att vårt kärnutbud också sänds i din tv.

Varför man måste betala extra för internet om man vill ta del av utbudet online?

Det stämmer att vi har ett utbud som du behöver ha internetuppkoppling för att ta del av, och att det kan bli väldigt dyrt ifall du har ett abonnemang där du betalar mer ifall du har hög datatrafik än ifall du har låg.

Men extra avgifter har nästan alltid tillkommit när det kommer till tv-tittande. Innan var det paraboler och tv-boxar, nu är det en internuppkoppling och appar.

Jag saknar tillgång till public service eller delar av ert innehåll. Exempelvis för att man befinner sig utomlands eller inte kan ta emot tv-signaler eller har uppkoppling på internet. Hur ser ni på det?

Avgiften är tänkt för public service-innehåll i Sverige. Det är inte abonnemang till programmen.

När det kommer till begränsningar på SVT Play så bygger det på rättigheter. Vi kan inte köpa in alla program med utomlandsrättigheter, både för att det inte alltid säljs så och/eller att det ekonomiskt skulle bli dyrt.

SVT är skyldiga att se till att minst 99,8% av alla hushåll (fastboende, inte fritidshus) kan ta emot marksänd tv. Det innebär att 0,2 % eller 80 tusen hushåll inte kan det.

SVT har på eget initiativ (inget krav från riksdagen) sett till att vi också finns på satellit. Vi finns både hos Canal Digital och Viasat. Om man bara är intresserad av SVT:s kanaler kan man få ett så kallat Depositionskort från dessa bolag. Man deponerar 795 kr för ett kort med access till SVT:s 4 kanaler. Pengarna får man tillbaka den dag man återlämnar kortet.

Ska SVT förstärka något område?

Utredningen föreslår, utan att specificera hur, ett ökat nyhetsansvar lokalt för både SVT och SR. Vikten av teckenspråkstolkning vid större nyhetshändelser poängteras liksom att öka nivån på minoritetsspråket jiddisch. Ett fortsatt ansvar för svensk film för SVT samt att öka transparensen kring hur SVT väljer att prioritera inom film finns även med.

Vilka kanaler har jag rätt till i min hyresrätt/bostadsrätt?

Om du bor i en hyreslägenhet som har kabelnät eller en centralantennanläggning installerat är fastighetsägaren enligt lag skyldig att se till att du får tillgång till SVT:s 4 kanaler (SVT1, SVT2, SVT24/SVT Barn och Kunskapskanalen). Dock har fastighetsägaren rätt att ta ut en avgift för driften av en tv-anläggning. Fastighetsägaren är däremot inte skyldig att ha kabel-tv eller en centralantennanläggning installerad i lägenheten. 

Om du inte anser att kostnaden är skälig, kan du vända dig till Myndigheten för press, radio och tv för att få ditt fall prövat.

Är det en bostadsrätt, så är det styrelsen i bostadsrättsföreningen du skall vända dig till.

Är det sant att SVT-anställda inte betalar tv-avgift?

Förut var det så, när tv-avgiften låg hos Radiotjänst. Då var det en löneförmån för SVT-anställda. Men nu när tv-avgiften tas ut via skattsedeln är den samma för SVT-anställda som för alla andra.