Sveriges Television

Radiohjälpen

Uppdaterad

All information om Radiohjälpen och deras insamlingar kan du hitta på deras hemsida, www.radiohjalpen.se. Där finns även svar på vanliga frågor www.radiohjalpen.se/om-oss/fragor-och-svar.

Insamling för drabbade av coronaviruset i Sverige

Hur stödjer jag Radiohjälpens insamling?

Så kan du bidra som privatperson:

 • Swisha valfritt belopp till 90 1950 6. Märk din gåva ”Tillsammans”
 • Ring 099-90 100 så skänker du 100 kr via din telefonräkning
 • Ge en gåva med betalkort eller läs mer på www.radiohjalpen.se
 • Starta egen insamling: https://insamling.radiohjalpen.se/

Så kan företag bidra:

 • Gåvor tas emot till Pg 90 1950-6 eller Bg 901-9506.
 • Kontakta oss på radiohjalpen@svt.se 
 • Starta egen insamling: https://insamling.radiohjalpen.se 

Vad kan pengarna som samlas in användas till?

Prisexempel:

 • 100 kr räcker till 5 varma måltider,
 • 250 kr räcker till hygienkit och tvättmöjligheter för en behövande (för tex hemlös),
 • 500 kr ger en person om dagen möjlighet att få hjälp att ta del av samhällets insatser, t ex etablera kontakt med relevanta myndigheter eller få stöd av hälso- och sjukvård och hjälp till individuella stödsamtal.

(Källa: Stadsmissionen)

Kommer pengarna fram?

Ja, pengarna kommer fram.

 1. Radiohjälpen finansierar bara projekt via etablerade och seriösa svenska organisationer med lång erfarenhet och kapacitet att hantera sökta medel och projekt. Som del av ansökan om medel granskar Radiohjälpen föreningarna för att säkerställa att de kan handha insamlade medel från allmänheten.
 2. De projekt som Radiohjälpen beviljar medel granskas också på flera olika sätt, bland annat genom rapportering.
 3. Högre belopp över 250,000 kronor måste inkomma med en särskilt finansiell granskning, s k revision. Projektbesök kan även bli aktuella.

Hur mycket av pengarna går till annat än till de behövande?

Åtta procent av insamlade medel utgår till Radiohjälpens administrations- och insamlingskostnader.

Vilken prioritet har Corona-relaterade insamlingar hos Radiohjälpen just nu?

Corona är högprioriterat hos Radiohjälpen just nu, både globalt och nationellt. Corona förutses vara närvarande i alla årets kommande insamlingar, där många riktas internationellt men även vissa nationellt (som det alltid varit).

Radiohjälpen har dessutom fattat beslut om två klimatrelaterade insatser om sammanlagt tre miljoner kronor med pengar från omröstningen i Melodifestivalen, och även dessa har centrala komponenter för corona-förebyggande arbete.

Vem/vilka kan söka pengarna som samlas in?

Stöd förutses att kanaliseras till sökande icke vinstdrivande föreningar som arbetar med och för riskgrupper och särskilt sårbara människor som riskerar att drabbas extra svårt av coronaviruset (tex äldre, kronisk sjuka eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar). Inga enskilda individer kan söka medel.

Vad är det för regler som gäller för föreningarna som söker?

Föreningar som ansöker om bidrag ska ha funnits i minst två år och inneha ett organisationsnummer och ett plusgiro/bankgiro. Den som ansöker för första gången ska till ansökan bifoga stadgar, senaste årsredovisning och en förteckning över styrelsens medlemmar.

På Radiohjälpens hemsida kan du läsa om hur du ansöker om medel. https://www.radiohjalpen.se/sok-medel 

För fler frågor gällande insamlingen kan man kontakta Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen 08-784 36 20

Varför går Radiohjälpen ut med en appell för människor i Sverige som drabbas av coronaviruset?

Med anledning av den rådande pandemin ber Radiohjälpen allmänheten om hjälp för stödinsatser till äldre, personer med underliggande sjukdomar och andra särskilt sårbara grupper i Sverige.

Vi står inför en katastrof med konsekvenser som vi inte kan överblicka. Radiohjälpen ser ett behov av extra stödinsatser hos svenska organisationer i denna extraordinära situation och har bedömt att vi måste agera.

Det finns även andra gruppen i världen som drabbas av coronaviruset. Varför omfattas inte dem av denna insamling?

Radiohjälpen har alltid haft insamling på svensk nivå särskilt till riskgrupper, och det var på svensk nivå som Radiohjälpen startade mer än 80 år tillbaka. För Radiohjälpen är nuvarande appell ett led i ordinarie verksamhet.

Radiohjälpens styrelse fattade (30 mars) beslut om 29 nya Världens Barn-projekt internationellt om nästan 60 miljoner kronor att fördelas för att hjälpa omvärlden i solidarisk anda under corona-pandemin. Läs gärna mer i pressutskicket via denna länk.

Allmänt om Radiohjälpen

Vad är Radiohjälpen?

Det är en stiftelse med SVT, Sveriges radio och Utbildningsradion som huvudmän.

Radiohjälpens uppdrag är att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service och att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt.

När sker insamlingarna?

Det är lite olika. Men i bland annat Musikhjälpen och Melodifestivalen 

Vilka andra projekt stödjer Radiohjälpen?

Radiohjälpen har samlat in för nationella ändamål under lång tid, bland annat via Kronprinsessan Victorias Fond och Radiohjälpsfonden som särskilt fokuserat på människor med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Internationellt har Radiohjälpen ett omfattande stöd bland annat via kampanjerna Världens Barn och Musikhjälpen.

Mer info om ansökan, kriterier samt ansökningsformulär med kriterier finns att ladda ned på www.radiohjalpen.se

Guide taggad med: Företaget SVT Public service