Sveriges Television

Regler & villkor för "Vår tid är nu"-poster

Uppdaterad

Tävlingen arrangeras av

Sveriges Television

Oxenstiernsgatan 26-34

105 10 Stockholm

Sverige

Vem får delta?

Tävlande måste vara folkbokförd i Sverige samt vara minst 18 år fyllda. Anställda på SVT, anställda på deltagande byråer och partners relaterade till denna kampanj samt deras familjer får inte delta i denna tävling.

När kan du delta?

Tävlingen börjar den 21 oktober 2019 klockan 19:00 och pågår fram till den 25 oktober 2019 klockan 12:00.

Hur deltar du?

Du deltar genom att svara på inlägget. Du ska svara rätt på dessa frågor:

  • Vad heter Nina och Eriks dotter?
  • Varför ska du vinna postern?

Hur utses vinnarna?

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från SVT. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinsten kan ej bytas mot kontanter.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

Vinnaren meddelas dagen då tävlingen slutar och kontaktas genom ett direktmeddelande. Om vinnaren ej svarar inom 5 timmar väljs en ny vinnare.

Juryn väljer ut det rätta svaret och bästa motiveringen utav bidragen och den vinner följande pris: Pris: 1 poster av totalt 3 stycken.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

SVT och andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra tekniska problem i samband med tävlingen.

Tävlingen är inte på något sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram.