Sveriges Television

Religiösa symboler i SVT

Uppdaterad

Kan personer som medverkar i SVT bära religiösa symboler?

Ja, det är tillåtet i SVT att ha religiösa symboler, det förekommer i många av våra program. Religionsfriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och är grundlagsskyddad.

SVT finns till för alla som bor i Sverige och det ska synas i våra program. Det skulle strida mot vårt uppdrag (att spegla den variation som finns i befolkningen) att utesluta personer som bär religiösa symboler. 

Kan SVT:s medarbetare bära religiösa symboler?

Ja, SVT:s medarbetare har, precis som alla andra, religionsfrihet. Vilken religion de bekänner sig till eller hur de väljer att utöva sin religion är ingenting SVT som arbetsgivare kan ha åsikter om så länge det inte förhindrar personen att utföra sina arbetsuppgifter.  

Kan SVT:s programledare bära religiösa symboler?

När det gäller just programledare i nyhetssändningar vill vi undvika symboler - alla typer av symboler - religiösa eller andra.

Eftersom tv är ett bildmedium och bilden är informationsbärare ska programledare i samhälls- och nyhetsprogram inte bära klädsel som drar uppmärksamhet från programinnehållet eller kan uppfattas som ett ställningstagande. Bedömningen av vad som fungerar görs från fall till fall och beror på programmets innehåll, programledarens roll osv.  

Guide taggad med: Företaget SVT Fråga