SVT

Så anmäler du ett program till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen

Uppdaterad

Från och med den 1 januari 2020 finns det två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i SVT, Granskningsnämnden (GRN) och Medieombudsmannen (MO).

Hur anmäler jag ett program?

Du kan vända dig till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen beroende på vad ditt ärende gäller.

Granskningsnämnden (GRN) prövar i huvudsak om ett program har eller inte har brutit mot någon av bestämmelserna om att sända tv (och radio) i Sverige. För SVT gäller detta som oftast program som visats i en traditionell tv-sändning.

Medieombudsmannen (MO) kan pröva om en av SVT:s publiceringar har eller inte har orsakat dig som privatperson en oförsvarlig publicitetsskada där du själv är berörd. MO kan också pröva innehåll som SVT visat i en traditionell tv-sändning samt publicerat på sina webbsidor och sociala medier (inte kommentarsfälten). Webbsidor och sociala medier är inget Granskningsnämnden kan pröva.

Vill du läsa mer om vad du kan anmäla och hur du går vidare kan du göra det på deras respektive hemsidor, https://www.mprt.se/anmal-program/ och https://medieombudsmannen.se/ 

Ingår SVT i det pressetiska/medieetiska systemet?

Ja, SVT har sedan de tillkom skrivit på de etiska spelreglerna för press, radio och tv. Däremot har SVT inte deltagit i det tidigare PO-systemet (pressombudsmannen). Nu när ett nytt medieetiskt system byggs upp baserat på PO-systemet och PO ersätts av en medieombudsman MO kommer SVT att delta.

Det gör vi för att möjliggöra att de människor som förekommer i våra publiceringar har någon extern instans att vända sig till om de anser att vi har orsakat dem någon skada. I övrigt kommer vi att fortsätta att agera på alla våra plattformar som vi förväntas göra enligt det sändningstillstånd som reglerar vår publicistiska verksamhet i tv-sändning. Vi följer alltså principerna i vårt sändningstillstånd i hela vår verksamhet, och skiljer inte på text och rörlig bild.