Sveriges Television

Så anmäler du ett program till Granskningsnämnden

Uppdaterad

Du kan anmäla SVT:s program till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. 

 

Du anmäler ett program eller inslag via Granskningsnämndens hemsida genom att där fylla i ett formulär. För att Granskningsnämnden ska ta upp och pröva din anmälan får den inte vara anonym. På hemsidan kan du även ta del av Granskningsnämndenstidigare beslut.

Kan jag anmäla text-artiklar från t ex svt.se/nyheter till Granskningsnämnden?

Nej. SVT:s verksamhet regleras dels av Radio- och tv-lagen, dels av sändningstillståndet. I förarbetena till sändningstillståndet står uttalat att vår verksamhet förväntas följa dessa föreskrifter oavsett på vilken plattform vi publicerar oss. Dock granskar Granskningsnämnden inte textartiklar utan endast tv-program i nuläget.

Är du missnöjd med en artikel på svt.se/nyheter så beskriv gärna för oss vad du är missnöjd med så ser vi till att återkoppla till rätt person.

Varför är vi inte med i det pressetiska systemet?

Vi har inte anslutit oss till det pressetiska systemet helt enkelt eftersom vår publicistiska verksamhet redan regleras av sändningstillståndet. Det finns delar i sändningstillståndet och Radio och tv-lagen som inte finns reglerat i de pressetiska reglerna, till exempel när det gäller kravet på opartiskhet är det kravet formulerat mer explicit i public service-bolagens sändningstillstånd. Även krav på att medarbetare inte öppet ska ta ställning i politiskt kontroversiella frågor, otillbörligt gynnande, skrivningar om "mediets genomslagskraft" med mera saknas i de pressetiska reglerna.

Vi har alltså valt att följa vårt sändningstillstånd rakt igenom vår verksamhet, istället för att skilja på text och rörlig bild. Kort sagt är vårt sändningstillstånd mer omfattande med fler begränsningar än vad de pressetiska reglerna är. Att vår verksamhet skulle granskas av två olika system beroende på hur innehållet publiceras skulle kunna bli konstigt och till exempel kunna leda till olika praxis för tv-inslag respektive text.

SVT Programetik

På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden.