Sveriges Television

Så anmäler du ett program till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen

Uppdaterad

Från och med den 1 januari 2020 finns det två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i SVT.


Granskningsnämnden (GRN) fortsätter att arbeta som tidigare och granskar i huvudsak program som SVT har visat i traditionell tv-sändning. Nytt är att det numera finns en medieombudsman (MO) som kan pröva om SVT har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada. MO kan också pröva innehåll som har publicerats på SVT:s webbsidor, vilket GRN inte kan göra. Medieombudsmannen prövar publiceringar i TV4, SVT, SR och UR oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. Medieombudsmannen kan alltså pröva publiceringar på tv4.se, svt.se, sr.se och ur.se, samt företagens playtjänster. Medieombudsmannen kan också i allmänhet pröva anslutna mediers sociala mediakonton (förutom deras kommentarsfält).

Hur anmäler jag program till Granskningsnämnden? Du anmäler ett program eller inslag via Granskningsnämndens hemsida genom att där fylla i ett formulär. För att Granskningsnämnden ska ta upp och pröva din anmälan får den inte vara anonym. På hemsidan kan du även ta del av Granskningsnämndens tidigare beslut.

Kan jag anmäla text-artiklar från t ex svt.se/nyheter samt program som endast visas på SVT Play till Granskningsnämnden?

Nej. SVT:s verksamhet regleras dels av Radio- och tv-lagen, dels av sändningstillståndet. I förarbetena till sändningstillståndet står uttalat att vår verksamhet förväntas följa dessa föreskrifter oavsett på vilken plattform vi publicerar oss. Dock granskar Granskningsnämnden inte textartiklar utan endast tv-program som sänds i broadcast i nuläget.

Om du själv är utpekad på något sätt i en publicering och anser att publiceringen har skadat dig kan du däremot från och med 2020-01-01 anmäla en text-artikel till Medieombudsmannen (MO).

Ingår SVT i det pressetiska/medieetiska systemet?

Ja, SVT har ända sedan de tillkom skrivit på de etiska spelreglerna för press, radio och tv. Däremot har SVT inte deltagit i det tidigare PO-systemet. Nu när ett nytt medieetiskt system byggs upp baserat på PO-systemet och PO ersätts av en medieombudsman MO kommer SVT att delta.
Det gör vi för att möjliggöra att de människor som förekommer i våra publiceringar har någon extern instans att vända sig till om de anser att vi har orsakat dem någon skada. I övrigt kommer vi att fortsätta att agera på alla våra plattformar som vi förväntas göra enligt det sändningstillstånd som reglerar vår publicistiska verksamhet i tv-sändning. Det finns delar i sändningstillståndet och radio och tv-lagen som inte ingår i de gemensamma medieetiska reglerna. Till exempel är det strikta kravet på opartiskhet unikt för public service-bolagen, vilket har sin grund i vårt viktiga uppdrag i allmänhetens tjänst.

Vi har följer alltså principerna i vårt sändningstillstånd i hela vår verksamhet, och skiljer inte på text och rörlig bild.

SVT Programetik

Inom SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning internt inom företaget och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden och MO.

Du anmäler ett program eller inslag via Granskningsnämndens hemsida genom att där fylla i ett formulär. För att Granskningsnämnden ska ta upp och pröva din anmälan får den inte vara anonym. På hemsidan kan du även ta del av Granskningsnämndens tidigare beslut.

/ Marcus Määttä, publikredaktör,
Uppdaterad 23 januari 2020