SVT

Så arbetar SVT med videoklipp på sajten

Uppdaterad

Nyhetsredaktionen har alltid haft haft video som huvudsakligt medium. Vi har sett att allt fler i vår publik föredrar att konsumera sina nyheter digitalt, ofta i sina mobiler. De senaste åren har vi därför satsat mer på rörlig bild på SVT.se

Vi har sett att vår publik allt mer befinner sig online och vill ha sina nyheter där. För nyhetsredaktionen, som har sin grund i tv, är det naturligt att behålla video även online. Detta har dock krävt att vi special-producerar klippen, då de i linjär tv sällan fungerar digitalt eftersom berättandet går för långsamt. 

Publiken för linjär tv avsätter tid för att se nyheterna och har ett mer tillbakalutat tittande. Publiken på sajten konsumerar däremot nyheterna upphackat under dagen och behöver därför ett mer direkt tilltal. 

Många ser också nyheterna i mobilen i kollektivtrafiken eller i någon annan slags miljö som delas med andra. Därför ska alla våra nyhetsklipp kunna ses utan ljudet påslaget. För att det inte ska bli helt tyst för de som tittar med ljud använder vi då ofta musik. Musiken ska vara neutral och inte försöka förstärka en känsla hos tittaren. 

Guide taggad med: Nyheter Så arbetar SVT SVT.se video