Sveriges Television

Så arbetar vi med EU-valet

Uppdaterad

   Foto: Alexa Suter/Unsplash                            

SVT kommer att bevaka EU-valet både genom nyhetsinslag, granskningar och i specialprogram. 


En valrörelse väcker alltid frågor och diskussioner. Vi försöker svara så mycket som möjligt på de synpunkter som kommer till oss. Dessutom publicerar vi regelbundet på svt.se/nyhetsbloggen beskrivningar av våra arbetsmetoder, varför vi har valt olika ämnen och gäster t ex, samt motiveringar bakom utgivarbeslut. Vi vill vara transparenta och öppna med hur vi jobbar.

Valkompassen

I EU-valkompassen kan du matcha dig mot de nio svenska partier som idag finns representerade i EU-parlamentet. Du kan även matchas mot en viss kandidat i dessa partier. Precis som i valkompassen för riksdagsvalet, är det endast de partier som har mandat sedan förra valet som finns med i valkompassen.

Frågorna har testats på såväl kandidater, väljare och EU-experter och begränsats till de 33 frågor som nu ingår i valkompassen. Kriterierna är att frågorna ska vara partiskiljande, aktuella i den politiska debatten och lätta att förstå även för de väljare som inte är så insatta i EU-politik. 

Gör SVT:s valkompass här!

Läs mer om valkompassen här.

Vilka partier medverkar i våra specialprogram?

När det gäller vilka partier som medverkar så har vi samma policy som för valkompassen; de nio partier som sitter i EU-parlamentet enligt 2014 års valresultat medverkar i våra specialprogram. Skälet är att programmen till stor del är ansvarsutkrävande för den politik som förts under mandatperioden.

Men SVT tar självklart alltid ett stort ansvar för att både granska och beskriva fler partier än de som redan är invalda. Det kommer vi att göra i våra nyhetsprogram och på svt.se när granskningar är journalistiskt motiverade och har aktualitet.

Programmen som hör till EU-valet kommer att kunna ses utomlands på SVT Play. 

Här hittar du vår bevakning av EU-valet på svt.se.

Specialprogram inför EU-valet

SVT Forum
Under april har SVT Forum sänt minidebatter från parlamentet med tre EU-parlamentariker åt gången, där de fördjupar sig i några av de viktigaste valfrågorna. 

Om rättsstat och demokrati

Om försvar och säkerhet

Om sociala rättigheter

Om klimatet

Om migrationen

Om budgeten

Toppkandidaterna 
Utfrågning av partiernas toppkandidater, två eller tre per tillfälle. Programledare: Camilla Kvartoft och Anders Holmberg. 

Tisdag 14 maj 

Torsdag 16 maj 

Söndag 19 maj 

Måndag 20 maj 

Debatt mellan toppkandidater till ordförandeposten
Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) arrangerar en debatt mellan toppkandidaterna till ordförandeposten (Spitzenkandidaten) den 15 maj, vi kommer sända den i SVT Forum fredag den 17 maj (då översatt). 

Korrespondenterna, EU-special 21 maj 
Om EU och nationalismens framväxt, med fokus på Italien.

Slutdebatt EU-valet 
Fredag 24 maj  

Valvaka EU-valet  
Söndag 26 maj (valdagen)
Programledare: Camilla Kvartoft och Anders Holmberg. 

Vi kommer att vara på plats i flera olika europeiska städer, valets viktigast frågor i valet, både för Sverige och Europa kommer att lyftas. 

Nyheterna i SVT 
SVT Nyheter kommer att bevaka EU-valet på plats från flera städer i Europa: Det blir rapporter från bl. a. Paris, Berlin, Warzawa, Rom och Bryssel, samt kommentarer från SVT:s korrespondenter utanför Europa. 

Opinion live special 
Opinon live sänder en specialsändning 22 maj. 

#enligtdig 
Instagramsatsning om EU-valet för en ung publik.


Guide taggad med: EU Public service SVT Nyheter