Sveriges Television

Så arbetar SVT med lokala nyheter

Uppdaterad

Våra lokala nyheter är i ständig förändring och har fått en allt större del i SVT:s utbud. Antalet lokala redaktioner har blivit fler och vi utforskar nu ett nytt digitalt berättande.

 

I början på 70-talet hade vi fyra lokala redaktioner som sände lokala nyheter en gång per vardag. Idag finns vi på 34 orter i Sverige och har 21 lokala utgåvor som sänder åtta gånger varje vardag och på lördagar. Under 2015 och 2016 utökade vi med redaktioner i Rinkeby, Angered, Helsingborg och Borås. Dessutom har de lokala redaktionerna egna hemsidor och står för hälften av nyhetsbesöken till svt.se.

En stor utbudsökning har skett över tid i de lokala tv-fönstren och tack vare rikssända program som Landet Runt på söndagar och Sverige Idag varje vardag. Vi har också ambitionen att öka andelen lokalt material i riksprogram som Rapport, Morgonstudion och Sportnytt. 

Nya format 

Vid årsskiftet valde vi att ändra formaten för de lokala nyhetssändningarna. De tidigare olika långa sändningarna kvällstid gjorde att vi fick lägga journalistisk resurs på att versionerna innehållet istället för att kvalitetshöja utbudet, såväl i tv som digitalt. Totalt innebär förändringen två minuter färre minuter i tv. 

SVT har en stor, lojal och viktig publik i tablålagd TV, men tittarna blir färre och äldre. Medelåldern på tittaren på vår lokala 18.30- sändning är 69 år. Public service ska vara för alla och vi måste också vara relevanta för yngre som föredrar att konsumera sina nyheter digitalt, ofta i sin mobiltelefon.

Digitalt berättande 

Vi har smärtsamt lärt oss att de traditionella tv-reportagen sällan fungerar digitalt. När vi publicerat dem anses de för tidskrävande och för långsamt berättade. Analysen visar att de ofta helt väljs bort eller ses någon sekund innan tittaren avbryter. Ett nytt digitalt berättande krävs.

Vi har inte resurser att alltid göra olika versioner, så allt oftare kan material som först publicerats online ses i våra sändningar. Det kan exempelvis innebära att reportrar oftare talar direkt in i kameran och att mer grafik och text används. 

Ibland kommer publiken inte märka det, ibland kommer det upplevas som en förändring till det bättre och ibland som en försämring. Vi lär oss hela tiden och försöker ständigt bli bättre, oavsett publiceringsplattform och tar gärna emot synpunkter.


Anne Lagercrantz, chef för nyhets- och sportverksamheten på SVT 

Christina Ågren, programchef för de lokala nyheterna på SVT 

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lokala nyhetsredaktioner runt om i Sverige

Läs mer