Sveriges Television

Så bevakar vi riksdagsvalet 2018

Uppdaterad

Vi vill skildra hela Sverige och ge fler perspektiv med vår valbevakning.  

Med dialogprojektet #dinröst gör vi innehåll av det som väljarna tycker är viktigast just nu.

SVT:s tydliga vision för vår valbevakning är att ingen väljare ska gå till valbåset, eller avstå, med upplevelsen att deras verklighet inte har beskrivits i SVT:s valutbud. 

Vi kommer att sända en rad specialprogram som knyter an till valet, för alla väljare, åldrar och på en rad olika plattformar. Liksom tidigare sänder SVT direkt från Almedalsveckan. 

Under våren kommer Opinion Live att göra flera specialsändningar från olika orter runt om i landet.

I maj sänds som vanligt den stora partiledardebatten i Agenda, och under augusti och september genomförs partiledarutfrågningar med partiledarna för samtliga riksdagspartier. 

Tillsammans med SFI och Folkets Bio kommer vi att göra och sända 8 kortdokumentärer på temat "röst" som vänder sig till förstagångsväljare och ska väcka politiskt engagemang hos en ung publik. Dokumentärerna kommer att sändas efter sommaren.

Inför valet ska alla partiledare få tala fritt om sin framtidsversion av hur Sverige ska se ut år 2028. I maj sänder SVT partiledarnas ”tal till nationen”.

Fler detaljer kring vår valbevakning kommer att presenteras löpande. 

Vilka partier kommer att vara med i SVT:s valkompass?

Inför 2018 års val kommer SVT att erbjuda valkompasser både för riksdagsval och val till kommuner och landsting. Kriteriet för de partier som finns med i de olika valkompasserna är att de redan har mandat efter 2014 års val i den församling som kompassen gäller. Det betyder att exempelvis att Fi inte kommer att finnas med i rikskompassen men väl i de olika kompasser för kommuner och landsting där Fi har mandat. Detsamma gäller för andra partier.

Varför har ni ändrat er, förra året var Fi med i valkompassen?

Det är korrekt att SVT i år har dragit ner antal partier i vår valkompass mot riksdagsvalet. Även där medverkar bara partier som sitter i riksdagen. Skälet till förändringen är att vi gör en stor satsning i år och även erbjuder 290 olika valkompasser för landsting och kommuner. I och med detta är vi tvungna att sätta en gräns för antal partier som medverkar i våra kompasser. Samma regler gäller för alla kompasser, dvs bara de partier som har mandat i sittande församlingar medverkar. Lokalt handlar det om ca 150 olika partier som finns representerade i kommuner och landsting.

Eftersom Fi sitter i fler lokala församlingar kommer partiet att få medverka i några av de lokala kompasserna. Fi har alltså goda möjligheter att där beskriva partiets ambitioner och synliggöra sina argument för väljarna.

Vilka partier kommer att vara med partiledardebatter och specialprogram?

SVT har en tydlig policy när det gäller våra specialprogram inför ett val. I programsatsningar som Partiledarutfrågningarna och Slutdebatten medverkar bara de partier som sitter i riksdagen enligt 2014 års valresultat. Skälet är att programmen till stor del är ansvarsutkrävande för den politik som förts under mandatperioden.