Sveriges Television

Så får du uppläst text på SVT1, SVT2, Kunskapskanalen och SVT Barn/SVT24

Uppdaterad

SVT har lagt till tjänsten Uppläst text på SVT1, SVT2, Kunskapskanalen och SVT Barn/SVT24 för dig som tittar på tv via digitala marknätet (ej HD-tv). Tjänsten ger stöd till personer som har svårt att läsa textremsan.


OBSERVERA!
Det kan vara så att i enstaka, felinställda, analoga kabel-TV-nät skickas det ut fel ljudspår med Uppläst text istället för det vanliga normala stereoljudet.
Om du har analog kabel-TV är rådet att du i första hand så snart som möjligt felanmäler detta till den operatör som levererar kabel-TV till ditt hushåll! Om du inte känner till vilken operatör du har ska du kontakta din hyresvärd alternativt bostadsrätts/samfällighetsförening.

Om du istället har digital-TV via vanlig antenn på taket (Teracom/Boxer) kan du följa alternativen nedan:

Du kopplar in "Uppläst text" genom att aktivera "Ljudbeskrivning" i din tv.

OBS! Om du har fått in Uppläst text utan att du själv har valt det, har du troligen råkat aktivera funktionen "Ljudbeskrivning" vid något tillfälle. Det är möjligt att detta upptäcks först nu, i samband med att tjänsten uppläst text lagts till för SVT2 (jan - 17) eller i samband med att den lagts till för SVT1 (feb - 17). Se nedan hur du avaktiverar (gäller tittare som har marksänd digital-TV via vanlig TV-antenn via Teracom/Boxer).

TV-apparater och fjärrkontroller kan fungera på lite olika sätt, men här är två alternativ till hur du startar/stoppar Uppläst text:

Alternativ 1

 • Detta är det första du ska göra: Gör en komplett ominstallation av TV:n eller digital-TV-boxen, d.v.s i den apparat där antennsladden är inkopplad. Om du är osäker på hur du gör, kolla i din utrustnings användarmanual.


Alternativ 2

(Observera att din digital-tv-mottagare eller tv-apparat kan ha andra benämningar.)

 1. Gå in i setup-menyn, "MENU", "HOME", symbol av ett hus, eller liknande
 2. Gå till Systeminställningar eller liknande
 3. Gå till Ljudinställningar alternativt Tillgänglighetsinställningar
 4. Gå till funktionen "LJUDBESKRIVNING" och ändra den till AV eller (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text).
 5. Denna funktion kan ha olika namn i olika apparater, t.ex. "Aktiverad röst", "Audio description", "Nedsatt syn", "Universell åtkomst" och liknande.


Alternativ 3

 • Förenklad information för vissa fabrikat kan förhoppningsvis hjälpa nedan, annars går du till Alternativ 4.


Samsung-TV (vissa modeller): 

Samsung, variant 1:

 • MENU --> Ljud --> Ljudsändningsalternativ --> Välj Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)

Samsung, variant 2:

 • MENU --> System --> Tillgänglighet --> Välj Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)

Samsung, variant 3:

 • MENU --> Autoinställning --> (hasa ned till rader som inte syns) --> Utsändning (enligt manualen) (kan vara) Mottagning (i verkligheten) --> (hasa ned ännu längre) --> Ljudalternativ --> Välj Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)

Samsung, variant 4: (om du har "Magic Remote", kan vara svåranvänd)

 • Välj "Liten knapp på sidan av Magic Remote" som det står MUTE/AD på --> håll denna knapp nedtryckt en stund!?! --> Välj* Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text), * För att välja Ljudbeskrivning måste man dubbelklicka på mitten på den runda pekplattan.

Samsung, variant 5:

MENU --> Mottagning --> (hasa nedåt, ännu längre) --> Ljudalternativ --> Välj Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)


Om du som läser detta angående Samsungs TV-apparater, fortfarande inte hittar hur du kan stänga av funktionen Ljudbeskrivning, bör du kontakta Samsung Sverige på deras telefonnummer 0771-726786 Öppet må-fre 08:00–19:00, lör 10:00–15:00. Alternativt Lajvchatt http://www.samsung.com/se/info/contactus/ Måndag till fredag 8:00-19:00 samt lördagar 10:00-15:00.


Grundig-TV (vissa modeller):

 • MENU --> Ljudinst. --> Gå längre ned i menyn då valet inte syns (nedåtriktad pil nedtill) --> Välj Ljudbeskrivning AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)


Philips-TV (vissa modeller):

Gör detta i första hand:

Gör en komplett ominstallation av TV:n till fabriksåterställning av "ALLT". Det har löst problemet för några tittare som har problem med Uppläst text. Gör en fullständig TV-installation på nytt enligt:

 1. Tryck på "huset" (Hem), välj Inställningar och tryck på OK.
 2. Välj TV-inställningar --> Allmänna inställningar --> Installera om TV och tryck på OK. Installationen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen. På frågan om "Tillgänglighet" alt. "Universell åtkomstinställning", måste du absolut svara NEJ om du inte vill erhålla Uppläst text, svara JA om du önskar Uppläst text.

Om inte ovanstående hjälper, prova då:

Philips, variant 1:

 • "Symbol med ett hus" (Meny) --> Tryck på "huset" --> TV-inställningar --> Allmänna inställningar--> Universell åtkomst AV/PÅ (AV ger normalt ljud, PÅ ger Uppläst text)

Philips, variant 2:

 • "Symbol med ett hus" (Meny) --> Tryck på "huset" --> Konfiguration --> Preferenser --> Universell åtkomst TILL/FRÅN (FRÅN ger normalt ljud, TILL ger Uppläst text)

Om du fortsatt inte lyckas ställa in din Philips-TV är du välkommen att ringa Philips kundtjänst på telefonnummer 08-579 290 96, måndag till fredag 9:00 -18:00.


TCL-TV (vissa modeller):

Flera tittare har meddelat problem med TV-apparater från TCL.

TCL, variant 1:

 1. Tryck på MENU, välj Sound (Ljud) och tryck OK.
 2. Använd pil upp/ned för att välja Audio Description (Ljudbeskrivning), tryck på OK/pil höger för att öppna och använd pil höger/vänster för att aktivera eller avaktivera, och spara genom att eventuellt trycka OK. AV ger normalt ljud och PÅ ger Uppläst text.

TCL, variant 2:

 • Gör så här: På fjärrkontrollen finns en knapp: "OO LANG" (betyder language = språk) med vilken det går att byta ljudspår. I TCL-TV-apparater är bägge språken tyvärr felaktigt benämnda som svenska, välj då det andra ljudspåret.

LG-TV (vissa modeller):

LG, variant 1, modeller som är från 2010 eller äldre:

 1. Prova att göra en komplett ominstallation.
 2. Prova "I/II"-knappen på fjärrkontrollen där kan man växla mellan det normala ljudspåret och ljudspåret med uppläst text.


LG, variant 2, nyare modeller:

 1. Prova att göra en komplett ominstallation.
 2. Prova att ställ in Ljudbeskrivning PÅ/AV. AV ger normalt ljud och PÅ ger Uppläst text. Leta i manualen efter var du hittar funktionen Ljudbeskrivning.
 3. Prova "Q-MENU"-knappen på fjärrkontrollen. Det kommer upp en cirkelformad kortvalsmeny. Välj där symbolen med bokstaven "M" som är placerad i en liten cirkel. Det betyder manuellt ljudspårsval. Där kan man växla mellan det normala ljudspåret och ljudspåret med uppläst text.


HUMAX digital-TV-boxar:

Humax, variant 1:

 • MENU --> Ljud --> Ljudbeskrivning AV/PÅ. AV ger normalt ljud och PÅ ger Uppläst text.

Humax, variant 2:

 • På fjärrkontrollen finns det en knapp som ser ut som ett högtalarelement med ett litet frågetecken bredvid (i nedre delen aj fjärrkontrollen). Tyvärr står detta knappt beskrivet i manualerna. Tryck upprepade gånger på denna knapp (högtalar/frågeteckan-knappen) för att välja eller byta ljudspår. "Svenska" (SWE) ger normalt ljud, "Svenska AD" (SWE AD) ger Uppläst text. (AD står för Audio Description som översatt blir ljudbeskrivning som står för syntolkning alternativt Uppläst text. Valet av ljudspår lagras sedan i minnet separat för varje tv-kanal, vilket kan vara en bra användbar finess.

Andra boxar/TV-apparater

TELIA IPTV-box

Välj MENU med fjärrkontrollen. I bild kan du längst ned till höger se INSTÄLLNINGAR, välj detta. Pila dig sedan sedan fram till LJUD, och välj där SYNTOLKNING AV/PÅ. Syntolkning PÅ ger ljud med uppläst text. Syntolkning AV ger normalt ljud utan uppläst text.

Det kan finnas en knapp på fjärrkontrollen där du manuellt kan välja ljudspår. Du kan välja antingen det vanliga stereospåret, Dolby Digital-spåret eller Uppläst text. Ofta heter denna knapp "AD" (Audio Description).
På vissa boxar (t.ex. HUMAX) ser knappen ut som ett högtalarelement med ett litet frågetecken bredvid. Tyvärr står detta knappt förklarat i manualerna. Valet av ljudspår lagras sedan i minnet separat för varje tv-kanal, eller så lagras valet inte alls. På andra mottagare kan det se annorlunda ut. På vissa digital-TV-boxar och TV-apparater är det endast möjligt att byta ljudspår via mottagarens menysystem.

Övriga fabrikat:

Alternativ 4

 • Eftersom olika fabrikat av digital-TV-mottagare och TV-apparater har väldigt olika utformning av sina menysystem och vi därför inte kan ge en heltäckande beskrivning här, studera användarmanualen för din TV/box noga!

Alternativ 5

På vissa boxar eller TV-apparater finns funktionen Ljudbeskrivning (Uppläst text) placerad med en knapp på fjärrkontrollen, t.ex. i form av knappen AD

(Audio Description), OPTIONS. Det är inte direkt ovanligt att någon har råkat sätta sig på fjärrkontrollen och råkat aktivera Ljudbeskrivning/Uppläst text av misstag.

Alternativ 6
Om du fortfarande inte hittar, kontakta den butik du har köpt din utrustning.

Alternativ 7
Om det fortfarande inte fungerar att starta eller stoppa Uppläst text kan du höra av dig hit till SVT så hjälper vi dig. Meddela då:

 1. Vilket är fabrikatet på TV:n?
 2. Vilken är TV:ns modellbeteckning?
 3. Vilken operatör nyttjas? (t.ex digitala marknätet via Teracom/Boxer, etc)
 4. Har du upplevt att Uppläst text plötsligt aktiverats utan att du gjort något? Eller har det med nyanskaffning av utrustning att göra?
 5. Har du analog kabel-TV eller digital-TV?
 6. Var i landet bor du, och vad är din gatuadress? (vi publicerar inte din adress offentligt)
 7. (Om du lyckades stänga av Uppläst text: Hur lyckades du stänga av det?)
Guide taggad med: SVT Textning Tillgänglighet