Sveriges Television

Så resonerar SVT när det gäller namnpubliceringar

Uppdaterad

SVT fattar sina beslut om namnpublicering i varje enskilt fall, men det finns en rad principer som vi förhåller oss till när vi tar ett sådant beslut. Det är alltid ansvarig utgivare som ytterst fattar beslut om vi ska namnge exempelvis misstänkta eller dömda brottslingar.


Huvudregeln är att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar. Detta eftersom det kan påverka livet negativt att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänks för, samt att närstående till gärningsmän och misstänkta kan fara illa. Men, det finns undantag, exempelvis följande:   

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort  
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin  
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge  

Här finns en längre text som förklarar hur SVT Nyheter resonerar.

I vår nyhetsblogg hittar du mer information om namnpubliceringar.

Hur går resonemanget när det rör sig om terrorbrott? 
Vid terrorbrott har SVT Nyheter fattat beslutet att namnpublicera de som döms för att ha begått ett terrorbrott. Däremot namnpublicerar vi inte personer som inte begått terroristattacker men som döms för medlemskap eller samröre med terrorstämplad organisation.  


Om namnet finns i en offentlig handling tex i en dom, varför publicerar SVT inte namnen? 
Att en uppgift finns i en offentlig handling innebär inte att den per automatik är något som ska publiceras på SVT. SVT följer de etiska reglerna som föreskriver att vi ska vara restriktiva med att avslöja identiteten både på misstänkta och dömda brottslingar men gör ibland undantag. Ansvariga utgivare gör bedömningar från fall till fall.  


Varför går SVT inte ut med signalement när polisen går ut med signalement?
Vårt uppdrag skiljer sig från polisens där vi berättar vad som hänt, men inte blir en aktiv del i eftersökandet av den efterlysta personen. Vid ett mycket stort allmänintresse, dvs om en eftersökt person skulle bedömas utgöra en stor direkt och påtaglig fara för allmänheten, kan vi ge ett signalement eller publicera namn och bild. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen, då har det ofta varit personer beväpnade med skjutvapen och på flykt i direkt anslutning till att ha utövat dödligt våld.


Lär dig mer om hur SVT Nyheter arbetar

Guide taggad med: Nyheterna Policy SVT SVT Nyheter