Sveriges Television

Simon Gärdenfors och Anton Magnussons medverkan i "Släng dig i brunnen"

Uppdaterad

Under de kommande föreställningarna av Släng dig i Brunnen så kommer både Simon Gärdenfors och Anton Magnusson att medverka. Om de sen kommer att synas i det slutredigerade programmet, som vi sänder senare i höst, återstår att se. Som för alla medverkande komiker beror det på vilka innehållsmässiga beslut vi tar men i deras fall även på utfallet av den pågående polisutredningen. Det kan vara värt att poängtera att avsikten aldrig har varit att den omdiskuterade låten skulle framföras.

Mitt beslut att låta dem medverka baseras i första hand på att licensbetalarna fortsatt ska känna sig trygga med att SVT värnar om yttrandefriheten och att vi då och då måste ha överseende med att konstnärer, artister och komiker för sin fortsatta utveckling utmanar gränser och söker provokation. Även i SVT:s program kan vi ibland medvetet provocera men då är vi noga med att det ska finnas en relevant poäng som är värd en diskussion och vi är noga med att hantera de känslomässiga reaktioner som vi har skapat.  Det är en del av mitt uppdrag att balansera vår eventuella vilja att provocera i de program jag ansvarar för men det är också mitt ansvar mot publiken att vårt innehåll inte präglas av rädsla och feghet. 

Thomas Hall, programchef nöje Stockholm