Sveriges Television

Simon Gärdenfors och Anton Magnussons medverkan i "Släng dig i brunnen"

Uppdaterad

Den senaste veckan har SVT fått frågor ifall Simon Gärdenfors och Anton Magnusson ska medverka i höstens Släng dig i brunnen. Detta mot bakgrund av den diskussion som uppstått kring karaktären Mr Cool.

SVT har inte fattat något beslut ännu. Det finns flera skäl till det. Vi vill inte hasta fram ett beslut då frågan är både viktig och komplex. Vi behöver göra en sammanvägd bedömning som kräver att inblandade i produktionen får chans att ses.

Vi tar frågan på stort allvar och har förståelse för de reaktioner låten väcker. Detta ska dock vägas mot frågan om yttrandefrihet och vi vill dessutom avvakta utvecklingen kring de förundersökningar de två komikerna är föremål för.

Vi har tid på oss då inspelning och sändning är först senare i höst. Sedan diskussionen drog igång har vi blivit kontaktade av många som vill att Simon och Anton ska bokas av, och även av många som tycker att det är viktigt för yttrandefriheten att de är kvar. Vi lyssnar på alla synpunkter, men kommer fatta ett självständigt och välgrundat publicistiskt beslut.

Vi vill återigen tydliggöra att det aldrig varit aktuellt att den omdiskuterade låten ska spelas i SVT.

Thomas Hall, programchef nöje Stockholm