Sveriges Television

"Ska barn användas som klimatexperter?"

Uppdaterad

Flera tittare har reagerat på att SVT Nyheter intervjuade den 15-åriga flickan Greta Thunberg som demonstrerade för klimatet och vände sig mot att Preem i Lysekil bygger ut sitt oljeraffinaderi. 

Många anser att vi borde berättat att flickan är dotter till en känd sångerska. Men i detta sammanhang saknar det betydelse. Hade det varit relevant hade vi redovisat det. 

SVT Nyheter intervjuade henne i egenskap av demonstrant. Hon gav sin bild av varför hon och flera andra valt att demonstrera. Det var relevant i sammanhanget att berätta att det fanns människor som ogillade utbyggnaden i Lysekil och förklara varför.

Demonstranter behöver inte vara vetenskapligt skolade i det de demonstrerar för eller emot för att kunna uttala sig. När vi intervjuar demonstranter använder vi inte dem som experter, utan för att få veta varför de demonstrerar. 

Vilka fick uttala sig? 

Greta Thunberg säger att det inte verkar som om vi inte vill att utsläppen ska minska. Hon säger även att vi i i Sverige har extremt höga utsläpp.

De som har kontaktat SVT med kritik mot detta inslag har hänvisat till statistik som visar att Sverige har lägre utsläpp av koldioxid än genomsnittet för OECD. 

I Nyhetsinslaget intervjuades sedan David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen, som delar Thunbergs bild att det är viktig att inte satsa på oljeproduktion utan istället premiera andra energikällor. 

Sedan fick Preem förklara sin sida av saken, att de enligt dem är bra för miljön med en utbyggnad i Sverige och att det dessutom kommer att leda till fler arbetstillfällen. 

Förekom felaktigheter? 

SVT har ansvar för felaktigheter som sägs, även om de sägs av en medverkade i ett nyhetsinslag eller program. I det här fallet gäller det olika åsikter om hur stora Sveriges utsläpp av koldioxid är. 

Vissa anser att vi har minskande utsläpp i Sverige och vissa anser att vi har ökande. Skillnaden tycks bero på vilken typ av statistik man tittar på. Antingen tittar man bara på utsläpp som sker inom Sverige eller så räknar man in utsläpp som vår konsumtion i Sverige orsakar i andra länder genom tillverkning, resor och annat. 


Naturvårdsverket resonerar kring detta i inledningen till den här rapporten: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6782-3.pdf?pid=21185

Detta gick inte nyhetsinslaget in på, eftersom det inte handlade om hur höga nivåerna av Sveriges koldioxidutsläpp är, utan om att Preem fått tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Något som vissa alltså tycker är en utveckling i fel riktning. Och andra välkomnar. 


/Karin Airaksinen, Publikdialog