Sveriges Television

Svenska nyheters tjänst "Skolko"

Uppdaterad

Webbsidan skolko.svt.se är inte aktiv längre. 

Vi är medvetna om att det blev en ökad arbetsbelastning för enskilda skolor på grund av oseriösa ansökningar. Det var inte syftet. Syftet från redaktionen var att belysa problematiken kring friskolornas kösystem och hjälpa föräldrar att placera sina barn i friskolornas köer.

Ämnet var aktuellt för ”Svenska nyheter” då en färsk rapport från skolverket, om likvärdighet i skolan, visat att skolsegregationen har ökat och att elever med olika bakgrund möts mer sällan i den svenska skolan idag. Redaktionen gjorde satir och drev med problematiken kring friskolornas kösystem genom att ge föräldrar en möjlighet att anmäla sina barn via en hemsida. Tron och förhoppningen var att det bland alla ansökningar också skulle finnas ett antal seriösa. De menar att skolko.se är ett sätt att sätta fingret på en öm punkt

– att vi sviker den grundläggande svenska principen om alla barns rätt till en bra och likvärdig skola. Och ett skevt kösystem kan vara en bidragande faktor till segregationen.

Här kan du läsa en artikel där ansvarig utgivare pratar om hur länge formuläret/hemsidan kommer att ligga uppe.

Helena Olsson -programbeställare på SVT - har skrivit ett blogginlägg: Effektsökande kritik mot Svenska nyheter

Guide taggad med: Satir Svenska nyheter